...
Vi hanterar dina uppgifter enligt GDPR

GDPR (Dataskyddsförordningen) styr hur företag får hantera personuppgifter och hur företag som behandlar personuppgifter har kontroll över sina register. Företaget ska kunna beskriva detta för tillsynsmyndigheten och för personer som finns i registret. Den som är registrerad ska också ha en rimlig chans att kunna neka att finnas med.

Vi följer GDPR!
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC