...
Stabil gjenvinning av europeisk glassemballasje
Norden ligger på topp i Europa, også når det gjelder resirkulering av glassemballasje.

Med en gjenvinningsrate på 74 prosent er europeisk gjenvinning av glassemballasje på et stabilt nivå. 12 millioner tonn glassflasker og – krukker er blitt resirkulert.

Med et gjennomsnitt på 74 prosent i EU28 er glass det matemballasjematerialet som resirkuleres mest. Det samme gjelder i verden for øvrig. De nyest tallene er fra 2016 og er ventet å stige, med det politiske fokus som er på sirkulær økonomi.

Ambisøse mål
EUs medlemsland har forpliktet seg til ambisiøse mål for avfallsreduksjon og gjenvinning av glassemballasje. Det er signaler om økte investeringer i separat innsamling av glassemballasje i årene framover, noe som vil engasjere forbrukere, kommuner,

EPR-planer, gjenvinnere og produsenter til felles innsats for å samle inn, sortere og behandle glass som nå lekker fra systemet.

- Som bransje har vi forpliktet oss til faktisk gjenvinning av alt innsamlet glass som er av god nok kvalitet i lukkede sløyfer, sier Adline Farrely i den europeiske glassorganisasjonen Feve.

Land som Sverige og Østerrike ligger langt over snittet med over 90 prosent innsamling av brukt glass. Å skille glass fra andre materialer er den beste måten å møte de økte gjenvinningskravene på.

- Forbrukere har en sterk tilknytning il glassemballasje, og for dem er det mer enn emballasje. For ti år siden besluttet industrien å investere i forbrukerkommunikasjon for å øke oppmerksomheten om betydningen av glassgjenvinning.

- Vi vil gjerne lukke innsamlingsgapet, men vi kan ikke gjøre det alene. Vi trenger innsats gjennom hele verdikjeden, sier Farrelly.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2019-02-11

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
gjenvinnbar emballasje gjenvinning glassemballasje

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC