...
EUs Regionkomite vil fjerne farlig innhold i plastavfall
Ved å fjerne farlig innhold i plastavfall, kan materialgjenvinningen økes.

I en kommentar til EU-kommisjonens plaststrategi vil EU Committee of Regions (CoR)fjerne alle farlige substanser i plast innen 2025 for å fremme sirkulærøkonomi.

- CoR er et rådgivende organ med representanter fra lokale eller regionale myndigheter i EU som sier sin mening om foreslåtte lover og blir enige om forslag til videre tiltak i EU, skriver Chemical Watch. 

Farlig innhold må fjernes
CoR mener at alt farlig innhold må fjernes fra plastprodukter innen 2025 for å gjøre all plast og plastemballasje resirkulerbar. Innovasjoner og investeringer er viktig for å drive sosiale og atferdsmessig endringer mot sirkulær økonomi.

Arbeidet ses som viktige skritt i arbeidet med å implementere FNs bærekraftmål i EU, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

- På kort sikt må alt ikke-gjenvinnbart plastavfall, samt plastavfall som inneholder farlige stoffer prosesseres på energigjenvinningsanlegg, mener CoS.

I desember 2018 informerte EU-kommisjonen om at publiseringen av EUs ikke-giftige miljøstrategi utsettes til de nye representantene er valgt i 2019. Ifølge den 7. miljøhandlingsplanen er EU pålagt å informere om lovgivningen for kjemikalier, produkter og avfall.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2019-01-21

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
farlig innhold plastemballasje plastgjenvinning resirkulering sirkulær plastemballasje sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC