...
Over 100 interessenter i CEFLEX Century-konsortiet
CEFLEX omfatter nå 100 organisasjoner og bedrifter som vil innføre sirkulær økonomi for fleksibel plastemballasje.

Visjonen om å skape sirkulær økonomi for fleksibel emballasje har fått over 100 europeiske selskaper og organisasjoner til å støtte opp om CEFLEX Century.

Gjennom samarbeid vil organisasjoner og bedrifter designe bedre fleksibel emballasje og utvikle systemløsninger som er bedre egnet for sirkulær økonomi. Reisen startet med 26 interessenter i 2017. Nå har antall interessenter passert 100.

RPC og SCG blant medlemmene
Selskap nummer 100 til å registrere seg, var RPC-bpi-gruppen, en av verdens største og diversifiserte produsenter av fleksibel emballasje. Herbold Meckesheim, en ledende leverandør av maskiner for plastgjenvinning, er også med i konsortiet, om nå dekker hele verdikjeden.

Aktører utenfor Europa viser også interesse for CEFLEX. Indiske Polyplex og thailandske SCG, der tidligere Norner-direktør Tine Rørvik er bærekraftdirektør, har meldt seg inn.

- Dette viser at CEFLEX’ visjon for Europa er relevant også for andre deler av verden, der sirkulær økonomi har blitt anerkjent som veien fremover for plastemballasjeindustrien, sier Graham Houlder, prosjektkoordinator.

Vil lansere veikart i 2020
Visjonen til CEFLEX er at det i 2020 skal finnes et veikart for bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi for fleksibel emballasje i Europa. Dette inkluderer guidelines for design og robuste metoder for å måle, demonstrere og kommunisere verdien av fleksibel emballasje i sirkulær økonomi.

I 2025 skal det være etablert infrastruktur for innsamling, sortering og reprosessering av fleksibel emballasje over hele Europa.

- BPI er beæret over å være interessent nummer 100 i CEFLEX, sier Andrew Green, CEO i RPC bpi group. – Vi tror at verdikjedeinitiativ som CEFLEX blir viktige for å utvikle og enes om en felles visjon for hvordan industrien kan skape og realisere sirkulær økonomi for fleksibel emballasje.

- RPC bpi group er en stor produsent av fleksibel emballasje og er samtidig en av Europas største gjenvinnere av PE-film. Vi blir med i konsortiet med full innsats for å implementere denne visjonen.

Samarbeid i verdikjeden
Werner Herbold forteller at Herbold Meckesheim som spesialist på maskiner og systemer for plastresirkulering jobber målbevisst med å lansere en ny løsning for bedre og økt gjenvinning av plastemballasje.

- Gjennom samarbeid gjennom hele verdikjeden via CEFLEX tror vi at veksten i vår sektor vil akselerere og at vi vil kunne lansere nye og innovative løsninger på markedet.

Se også www.ceflex.eu
 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2019-01-11

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
fleksibel emballasje plastgjenvinning resirkulering sirkulær plastemballasje sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC