...
40 næringslivsledere på workshop om plastproblem
Kari Bunes og Ellen Behrens samlet et bredt spekter av næringslivsledere til workshop om plastemballasje.
40 representanter fra handel, mat- og emballasjeindustri, forskning og gjeninnvinningsmiljøene var samlet på workshop om sirkulær plastemballasje.
Under workshopen fikk deltakerne konkrete oppgaver som skulle løses i gruppearbeid.

Norges største produsenter og brukere av plastemballasje forener krefter for å sørge for at mer plast blir gjenvunnet og mindre plast havner på avveie.

Tirsdag 18. desember var 40 ledere i dagligvarebransjen og plastindustrien samlet for å diskutere utfordringer og muligheter knyttet til fremtidens sirkulære plastemballasje.

Plast i naturen utgjør en trussel mot helsen til både dyr og mennesker. I tillegg sløser verden med verdifulle plastmaterialer. På verdensbasis forsvinner verdier tilsvarende 700 milliarder kroner hvert år fordi plastprodukter ikke resirkuleres etter bruk. 
 
Forum for sirkulær plastemballasje
Forum for sirkulær plastemballasje ble etablert under Arendalsuka tidligere i år og skal utarbeide et veikart for sirkulær plastemballasje, og foreslå virkemidler for å oppnå målet om økt sortering og gjenvinning og økt bruk av resirkulert plast i emballasjeproduksjon. 
 
Forbedret innsamling og gjenvinning skal samtidig sørge for at mindre plast kommer på avveie og havner i naturen. I forumet er det etablert fire arbeidsgrupper som skal arbeide med insentiver, design for gjenvinning, kommunikasjon og måltall for plaststrømmene.
 
— Enkelt sagt vil vi utnytte alle de gode egenskapene ved plast og minimere de dårlige, sier Kari Bunes, Direktør i Emballasjeforeningen. Hun har fått med seg Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility, Orkla ASA, til å lede styringsgruppen i forumet.

All plastemballasje skal kunne gjenvinnes
Ambisjonen i EUs plaststrategi er at all emballasje laget av plast skal kunne gjenvinnes innen 2030. Samtidig skal bruk av engangsplast begrenses. 
 
— Vi er alle enige om at plast aldri bør havne i naturen. Ikke bare er det sløsing med ressurser, det kan gjøre stor skade på dyr, miljø og helse, sier Ellen Behrens.

- Å sende plasten til deponi eller forbrenning er heller ikke et mål i den sirkulære økonomien. Veikartet vil kunne gi viktige innspill til Regjeringens arbeid med å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Workshop hos NHO tirsdag 18. desember
Tirsdag 18. desember arrangerte Emballasjeforeningen en workshop der alle prosjekt-deltakerne var samlet.

Disse representerer dagligvarebransjen, matvareleverandører, emballasjeprodusenter, retur- og gjenvinningsmiljøer, forskningsmiljøer og plastindustrien.

Det er lagt opp til en bred deltakelse for å kunne komme frem til anbefalinger om sirkulær bruk av plast som hele verdikjeden kan stå bak. 

Fortsatt behov for plastemballasje
Det er bred enighet om at vi trenger plast og at dette ofte er det beste emballasjematerialet for mat på grunn av sine barriereegenskaper som forebygger matsvinn. Ved målrettet innsamling og sortering av brukt plastemballasje, vil den kunne resirkuleres flere ganger og bli til nye plastprodukter.

Gjenvinning og gjenbruk av plastressursene er det sentrale aspektet i den sirkulære økonomien.
 
- Hensikten med denne første workshopen var å utforske de mest sentrale utfordringene og forsøke å finne rotårsakene. Klarer vi det, vil det være enklere å identifisere gode løsninger, avslutter Ellen Behrens.
 
Neste fase i forumets arbeid er kartlegging av materialstrømmene i verdikjeden for plast, etterfulgt av utarbeidelse av veikartet, som hvis alt går etter planen vil presenteres i juni 2019.
 
Om Forum for sirkulær plastemballasje
  • «Forum for sirkulær plastemballasje» ble etablert høsten 2018 som et samarbeidsprosjekt mellom produsenter og brukere av plastemballasje, relevante forskningsinstitusjoner og representanter for retur- og gjenvinningsselskapene. 
  • Skal lansere veikart for sirkulær plastemballasje juni 2019
  • Deltagere: Tine, Nofima, Norner, Norfolier GreenTec, Insula, Lofotprodukt, Sjøfrisk, Orkla, Avfall Norge, Elopak, Ragn-Sells, Vinmonopolet, Mills, RPC, Norgesmøllene,  Bama Gruppen, Østfoldforskning, COOP, NorgesGruppen, NHO, Arcus, Matvett, Schütz Nordic, LO, Emballasjeforeningen, ROAF, Sintef, Grønt Punkt Norge, Wold-Trade, Jotun, TetraPak og LOOP.  


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-12-20

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC