...
Stora Enso inngår strategisk samarbeid med FSC
- Vi arbeider aktivt med våre interessenter for å fremme bærekraftig skogbruk, sier Stora Ensos bærekraftsjef Noel Morrin.

En internasjonal avtale om langsiktig strategisk samarbeid er inngått mellom Stora Enso og Forest Stewardship Council (FSC) for å utvikle bærekraftigs skogdrift.

Samarbeidet skal først og fremst øke FSC-sertifiseringen av små og mellomstore private skogeiere i Norden, Baltikum og resten av Europa. Formålet er å øke tilbudet av FSC-sertifisert trevirke. 

Gjør FSC mer tilgjengelig
Samarbeidet mellom de to partene vil gjøre FSC-sertifisering mer tilgjengelig og enklere å implementere i de verdikjedene Stora Enso jobber i.

Avtalen ble underskrevet 17. desember for en treårsperiode som innledes i januar 2019. Det første året vil fokus være på Norden.

- Vi arbeider aktivt med våre interessenter for å fremme bærekraftig skogbruk, sier Stora Ensos bærekraftsjef Noel Morrin. – Som et kundeorientert selskap innenfor fornybare materialer vil Stora Enso tilfredsstille markedets behov for FSC-sertifiserte produkter.

Bygger på eksisterende forhold
Stora Enso har vært medlem i FSC siden 1999 og har erfaring med å jobbe med FSC for å videreutvikle retningslinjene for et bærekraftig skogbruk. 

Det nye strategiske samarbeidet bygger videre på det eksisterende forholdet mellom partene med mål om å øke fokus på de viktigste operative sidene for FSC i de landene begge organisasjoner er etablert.

Sertifisering av skogbruk skal utvikles og tilbys som et viktig verktøy for å forbedre skogens tilstand og samtidig øke tilbudet for bedrifter som vil kjøpe FSC-sertifiserte materialer.

Vil kunne tilby bedre støtte
- Å gi små og mellomstore skogseiere bedre tilgang til ansvarsfulle markeder gjennom FSC-sertifisering er sentralt for at vi skal nå vårt mål, sier Kim Carstensen, generalsekretær i FSC.

- Gjennom samarbeid med Stora Enso vil vi kunne øke vårt engasjement og tilby bedre støtte for en større og mer diversifisert gruppe av private skogseiere. Det vil i sin tur gjøre det mulig for dem å implementere FSC-sertifisering av sine skoger.

Stora Enso støtter aktiv alle de store skogssertifiseringssystemene og har forpliktet seg til kun å bruke tre og fiber fra skoger og plantasjer som drives på en bærekraftig måte. I 2017 tok Stora Enso imot 37,5 millioner kubikkmeter trevarer, og en betydelig andel av dette kom fra private skogseiere.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-12-20

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bærekraft FSC skogsdrift

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC