...
BASF baner vei for kjemisk gjenvunnet plastemballasje
Dr. Andreas Kicherer og  Dr. Stefan Gräter forbereder kommersialisering av de første produktene fra ChemCycling.
ChemCycling-prosjektet er basert på kjemisk gjenvinning av plastavfall som ellers blir brent eller sendt på deponi

Sammen med sertifiserte partnere i verdikjeden har BASF startet pilotproduksjon av nye produkter i prosjektet ChemCycling, der plastavfall som råstoff.

BASF bryter ny grunn med prosjektet ChemCycling. Kjemisk gjenvinning er en innovativ metode å gjenvinne brukt plast som i dag ikke kan materialgjenvinnes, som blandet, laminert eller uvasket plast.

Fra energi- til materialgjenvinning
Avhengig av region blir slikt avfall i dag brukt til energigjenvinning gjennom forbrenning eller sendt på deponi. Kjemisk gjenvinning åpner for en annen mulighet: Ved hjelp av termokjemiske prosesser kan denne plasten brukes til å lage syntetisk gass eller olje.

Disse råvarene kan igjen brukes i produksjonen til BASF som delvis erstatningen for fossile råvarer.
BASF har allerede laget produkter av resirkulert plastavfall og er dermed en av de globale pionerene på området.

- Ansvarlig bruk av plast er avgjørende for å løse verdens avfalllsproblemer, sier Dr Martin Brudermuller, CTO i BASF SE.

- Med kjemisk gjenvinning vil vi gi et betydelig bidrag til å redusere mengden av plastavfall. I ChemCycle brukes plastavfall som råstoff. Dermed skaper vi verdier for miljøet, samfunnet og økonomien.

Mozarella-emballasje i pilotprosjekt
Sammen med samarbeidspartnere i verdikjeden har BASF etablert en modell for sirkulær økonomi. Både avfallsfirmaer, teknologileverandører og emballasjeprodusenter er med i denne verdikjeden.

Ett av pilotproduktene som BASF ser på, er emballasje for mozarella. Med kjemisk gjenvinning er det mulig å lage produkter som innfris strenge krav til kvalitet og hygiene, siden råstoffet fra ChemCycle har nøyaktig samme egenskaper som fossile råvarer.

Stefan Gräter, sjef for ChemCyling-prosjektet i BASF, ser stort potensial for dette.

- Denne nye måten å gjenvinne på gir muligheter for innovative forretningsmodeller for oss og våre kunder. Mange har allerede har lagt verdier i produkter og emballasje laget av resirkulerte materialer men hverken kan eller vil gå på kompromiss med kvaliteten, sier han.

Må overvinne hindre før kommersiell lansering 
BASF forbereder seg nå på kommersiell lansering av de første produktene fra ChemCycling-prosjektet. Og her er det noen teknologiske og lovmessige forhold som må innfris før realisering er mulig.

For det første må eksisterende teknologi for omdanning av plastavfall til nye råstoff, som pyrolyse og syngas, videreutvikles og tilpasses slik at vedvarende høy kvalitet kan sikres.

For det andre legger dagens regionale regelverk en del begrensninger for hva slags metoder som kan benyttes i de forskjellige markedene. Det er essensielt at kjemisk gjenvinning og massebalanse anerkjennes som bidrag til å oppfylle bransjespesifikke gjenvinningsmål.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-12-14

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC