...
Scanpack: Bergen Plastics satser på resirkulert plast
Jan Atle Lossius Ellingsen og Erik Bakken i Bergen Plastics satser både på resirkulert og jomfruelig plastemballasje.

Mange snakker om å gjøre emballasjen resirkulerbar, men ikke det er ikke så mange som bruker resirkulert plast. Bergen Plastics har nå tatt utfordringen.

- Vi kan nå levere plast med et resirkulert innhold på mellom 50-95 prosent, forteller Jan Atle Lossius Ellingsen, President i Bergen Plastics.

Emballasje fra husholdningsplast
Selskapet har inngått et samarbeid med Lyondell Basell som leverer plastråstoff av god kvalitet fra såkalt Post Consumer Waste, altså husholdningsavfall. Den resirkulert plasten brukes til non-food-produkter som vaskemidler osv.

- Vi har brukt mye interne penger for å gjennomføre dette på en måte som ivaretar krav til maskinering og teknisk utforming av emballasjen, forklarer Ellingsen.

Til gjengjeld har de nå et produkt som tilbys markedet i hele Europa. Bergen Plastics har også investert stort på maskinsiden for å kunne svare på den store etterspørselen selskapet opplever.

- Vi har stor tro på materialet, både når det gjelder jomfruelig og resirkulert plast. Vår visjon er å bruke minst mulig av den og så tynt lag som mulig. V benytter en metode som kalles injection compression, en teknologi som vi har stor tro på.

Strenge kvalitetskrav til emballasje
Det stilles strenge krav til emballasje om at kvaliteten må være jevn. For resirkulert plast er dette en utfordring, da kvaliteten på råvaren gjerne varierer. Å bruke jomfruelig plast er den beste garantien for jevn kvalitet, og prisen er også lavere.

Likevel har Bergen Plastics valgt å tilby resirkulert plast som et alternativ. – Det er krevende å lage plast av en kvalitet som er innenfor fastsatt toleranse uten å få for mye skrap. Men vi har funnet løsninger på dette, forteller senior engineer Erik Bakken.

Foreløpig er den resirkulert plasten kun beregnet på non-food, da resirkulert plast ikke er godkjent for matkontakt.

– Men vi har prosjekter på gang der vi ser på løsninger med resirkulert plast på utsiden og jomfruelig plast mot maten, forteller Ellingsen.

Resirkulert koster litt mer
Midt oppi disse prosjektene har Bergen Plastics mer enn nok med å holde hjulene i gang og levere nok. Når det gjelder å øke bruken av resirkulert plast, spiller Bergen Plastics ballen over til forbrukerne.

- Forbrukerne må være villige til å betale litt mer for produkter pakket i resirkulert plast, da det koster noe mer å få dette til, sier Ellingsen og Bakken.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-10-24

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
plastemballasje plastemballasjeavfall plastgjenvinning resirkulert plast sirkulær plastemballasje sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC