...
Svensk leder i gruppe for global plastgjenvinning
Kristin Geidenmark Olofsson skal lede den globale arbeidsgruppen «Mechanical and Chemical Recycling».
- Dette er stort, sier Johan Dahlgren, prosjektleder for plast i det svenske standardinstituttet SIS.

Under det årlige ISO-møtet i Japan nylig, ble det klart at Sverige skal drive en ny internasjonal arbeidsgruppe for global plastgjenvinning.

Den globale arbeidsgruppen får navnet «Mechanical and Chemical Recycling» og skal jobbe innenfor den Internasjonale Standardiseringsorganisasjonen (ISO). Leder av gruppen blir Kristin Geidenmark Olofsson, innovasjons- og bærekraftsjef i det svenske plastkonsernet Trioplast.

Ligger mye arbeid bak
- Vi har jobbet for dette i over ett år, så det er fantastisk at vi har kommet i mål. Det har vært en intensiv jobb, sier Kristin Geidenmark Olofsson.

Rundt 10 land har vist interesse for å delta, deriblant Tyskland, Kina, Frankrike, India og USA. Gruppen skal fokusere på mekanisk og kjemisk gjenvinning, inklusive de stegene som kommer rett før gjenvinning.

- Dette er stort. Sverige har skapt seg en plattform som kan komme til å påvirke hvordan plast gjenvinnes i hele verden. Nå gjelder det bare å gjøre mest ut av det, sier Johan Dahlgren, prosjektleder for plast i det svenske standardinstituttet SIS.

Springer ut fra en arbeidsgruppe for miljø
SIS dannet en arbeidsgruppe for miljøaspekter for et og et halvt år siden. Etter dette har over 20 organisasjoner og 30 eksperter blitt med i arbeidet. I starten av 2018 fikk de støtte av Naturvårdsverket, og det har gjort en internasjonale etableringen mulig.

Den internasjonale gruppens første oppgave blir å identifisere de største behovene for standarder på området. Funnene blir publisert i en rapport kalt Plastics Recycling - State of the Art Review and Needs of Standards. 

Senere skal standarden ISO 15270 Plastics – Guidelines for Recovery and Recycling of Plastic Waste revideres med oppdateringer og nye definisjoner.

Standarder er nødvendig
- Veien videre er ikke bestemt, men trolig vil vi utvikle nye kvalitetsstandarder, testmetoder, material- og produktspesifikasjoner og/eller prosessbeskrivelser for gjenvunnet plast. Design for plastgjenvinning er også et område som kan være interessant, sier Johan Dahlgren.

I en pressemelding skriver SIS at standarder for plastgjenvinning er nødvendig for at organisasjoner enklere skal kunne omstille seg og begynne å bruke gjenvunnet plast i større utstrekning. Det fører i neste omgang til en mer bærekraftig plastbruk.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-10-12

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
plastgjenvinning resirkulering standard

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC