...
All Mondelez-emballasje skal være resirkulerbar 
Selskapet vil inngå partnerskap for at emballasjen skal kunne samles inn og gjenvinnes i markeder verden rundt.

Mondelez International forplikter seg til å gjøre all emballasje resirkulerbar innen 2025. Emballasjen skal også være påført informasjon om resirkulering.

Selskapet vil inngå partnerskap for at emballasjen skal kunne samles inn og gjenvinnes i markeder verden rundt. Forpliktelsen er en del av selskapets strategi for sirkulær emballasjeøkonomi og vil bidra til å oppfylle den langsiktige nullvisjonen for emballasjeavfall.

Mondelez har blant annet satt følgende mål:
* All emballasje skal være laget av resirkulerbare materialer innen 2025
* All fiberemballasje skal komme fra bærekraftige kilder innen 2020
* 65 millioner kg emballasjematerialer verden over skal elimineres innen 2020
* Informasjon om resirkulering skal ut i alle markeder innen 2025

Målene reflekterer selskapets formål om å få folk til å spise riktig snacks til rett tid, på riktig måte. Dette inkluderer å sikre at produktene er laget av ingredienser fra bærekraftige kilder, produksjonsmetoder og leveranser.

Sirkulær økonomi for emballasje
- Som en globalt ledende leverandør av snacks forplikter vi oss til å bruke materialer fra bærekraftige kilder og resirkulerbar emballasje som en del av vårt bidrag til å redusere emballasjeavfall og etablere sirkulær økonomi for emballasje, sier Rob Halgrove, Executive Vice President, Research, Development, Quality and Innovation.

- Plastavfallets påvirkning på planeten er et utbredt problem som våre forbrukere er dypt opptatt av og derfor krever en holistisk respons. Sammen med partnere i hele industrien kan vi hjelpe til med å utvikle praktiske løsninger som gir positiv miljøpåvirkning.

Selskapets strategi har som mål å generere null emballasjeavfall gjennom to tiltak. Å gjøre det enklere for forbrukere å gjenvinne emballasjen og støtte industrien for å forbedre gjenvinningsratene.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-10-10

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
gjenvinnbar emballasje gjenvinning resirkulering sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC