...
Starter fire nye prosjekter om plastforsøpling i sjømat
Fire nye forskningsprosjekter skal øke kunnskap om plastforsøpling og vurdere tiltak for å redusere utslippene.

Formålet med de fire nye prosjektene er å øke kunnskapen om omfanget av plastforsøpling fra sjømatnæringen, samt å vurdere tiltak for å redusere utslipp. 

Prosjektet skal også øke kunnskapen om mikro- og nanoplast i fisk.

FHF lyste i vår ut midler til prosjekter som skulle se på hvor mye plastutslipp som stammer fra næringen, hvordan næringen kan redusere sine utslipp og hvor mye mikro- og nanoplast som er i fisken.

Sjømatnæringen lever av havet. Da er det en forutsetning at havet er rent. Det er i dag et skarpt fokus på plastforsøpling i havet, og det jobbes på flere plan for å få redusert omfanget.

Nå er det gitt tilsagn til fire ulike forskningsmiljøer som skal studere disse problemstillingene. Oppstart i prosjektene er rett rundt hjørnet.

Les om de fire forskningsprosjektene her
 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-10-04

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
avfallsforebygging marin forsøpling Sjømat

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC