...
Inger Lise Blyverket blir ny direktør i Forbrukerrådet
Inger Lise Blyverket overtar som direktør for Forbrukerrådet etter Randi Flesland som avslutter sitt andre åremål.

Hun kommer fra Virke, der hun er direktør for politikk og tariff. Fra 1. januar 2019 overtar Inger Lise Blyverket som direktør i Forbrukerrådet.

– Troverdig, relevant og med gjennomslagskraft – det ønsker jeg at Forbrukerrådet skal være kjent som og for, sier Inger Lise Blyverket.

Klar formulering av videre utvikling
Styreleder Anne Kathrine Slungård i Forbrukerrådet sier at Blyverket ble valgt fordi hun formulerte klart hvordan aktuelle utviklingstrekk i samfunnet bør påvirke utviklingen av Forbrukerrådet framover.

- Hun synliggjorde klare ambisjoner om å videreutvikle organisasjonen som en profesjonell og kunnskapsbasert aktør, sier Slungård på Forbrukerrådets nettside.

Styret har lagt vekt på hennes erfaring med strategisk utviklingsarbeid, og hennes evne til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt.

Rette forbrukerspørsmål på dagsordenen
– Min ambisjon er å videreføre Forbrukerrådet som en troverdig samarbeidspartner som vet å sette de rette forbrukerspørsmålene på dagsordenen. Det krever at vi videreutvikler egen kompetanse, samtidig som vi etablerer forpliktende allianser med både forskningsmiljøer og næringslivsaktører, sier Blyverket.

– Vi må være relevante for alle forbrukere. Da må vi kjenne dem godt, vi må vite hva de trenger, hvilke arenaer de er på, og hvordan nå fram til dem. For meg er det ekstra viktig å nå ut til unge forbrukere.

Direktøren blir ansatt på åremål for en periode på fem år. Inger Lise Blyverket overtar direktørstillingen etter Randi Flesland, som etter ti år avslutter sitt andre åremål.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-10-03

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
Ansettelser Forbrukeratferd forbrukeremballasje forbrukerfokus

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC