...
ICA Gruppen slutter å selge engangsartikler i plast
Ica vil finne nye innovative måter å bruke gjenvunnet plast på, slik at produktsikkerheten bevares, sier Kerstin Lindvall, bærekraftigdirektør i ICA.

Svenske ICA Gruppen faser ut engangsartikler i plast i hele konsernet. I 2020 skal kopper, tallerkener, bestikk, sugerør og lokk lages av papir eller biologiske materialer.

ICAs nye plaststrategi innebærer også at alle matvarer blant egne merkevarer skal pakkes i gjenvinnbar eller gjenbrukbar emballasje innen 2022. I 2030 skal emballasjen være laget av gjenvunnet eller fornybart material. Strategien gjelder hele konsernet i Sverige og Baltikum.

Innfører pant på flere emballasjer
- Vi trenger å redusere den totale bruken av plast og se på hvilken type plast vi bruker. Det stiller krav til oss som foretak å være med på å drive utviklingen for å finne nye innovative måter å bruke gjenvunnet plast på, slik at produktsikkerheten bevares, sier Kerstin Lindvall, bærekraftigdirektør i ICA.

- Vi skal også finne nye fornybare materialer, sier hun.

Som et ledd i den nye strategien lanserer ICA et antall nye emballasjer som skal bidra til redusert plastbruk, økt gjenvinning og økt bruk av fornybare materialer. På flere av ICAs juicer, smoothies og shots innføres pant.

Redusert plastandel
ICA Skona-serien vil heretter komme i emballasje laget av gjenvunnet eller fossilfri råvare. Flere emballasjer laget av sukkerrør lanseres våren 2019. Mange av plastskålene til frukt og grønt byttes ut med papir eller skåler av gjenvunnet plast.

For kjøttvarer innfører ICA en emballasje med større andel papir, noe som har redusert plastandelen med 45 prosent.

- Ved siden av bærekraftige materialer er det et viktig aspekt at emballasjen i seg selv skal bidra til økt holdbarhet på innholdet og motvirke matsvinn. Et eksempel på det er kjøttemballasje skinpack som både gir redusert plastmengde, økt holdbarhet og redusert svinn, sier Kerstin Lindvall.

- Svinnet i butikk er redusert med 40 prosent. Emballasjen har også gjort det mulig med mer effektiv transport, og skålene er enklere for forbrukerne å gjenvinne.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-10-02

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
engangsemballasje plastemballasje resirkulert plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC