...
IVARs nye sorteringsanlegg starter opp i oktober 2018
I oktober starter det nye sorteringsanlegget i Forus som er dimensjonert for 66.000 tonn avfall.

I oktober skal det nye sentralsorteringsanlegget til IVAR være klart til oppstart. Det er uklart hvor mye av den utsorterte plastemballasjen som kan materialgjenvinnes.

Det nye anlegget er dimensjonert for å ta imot 66.000 tonn avfall årlig, det vil si 26.000 tonn mer enn IVAR-kommunene samler inn i dag. Ifølge Kretsløpet er det inngått en avtale med Ryfylke Miljøverk om leveranse av 7.000 tonn, og andre selskap har meldt sin interesse.

23 NIR-maskiner
Det er det forventninger om at kapasiteten vil bli utnyttet. Det nye bygget er på 11.000 kvadratmeter og har blant annet 23 NIR-maskiner for automatisk utsortering av papir og plastfraksjoner fra restavfallet.
25 prosent av avfallet skal etter planen kunne sorteres ut i salgbare fraksjoner av metall, papir og plast.

Den tyske anleggsleverandøren Sutco Recyclingtechnik har laget et flytskjema som viser at 16.000 tonn plastavfall vil kunne sorteres ut av restavfallet.

Mindre enn halvparten av dette vil være rene fraksjoner av HDPE, LEDPE eller PP som er egnet for pelletering. Knapt 5.000 tonn vil ende opp som granulat, mens 7.500 tonn vil være blandet plast som det ikke vinnes materialgjenvinningsløsning for.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-09-03

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
automatisering avfall avfallssortering sortering

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC