...
Tydelig tilbakemelding til Zero om plastemballasje
Zero inviterte emballasjeprodusenter og -brukere til å ta stilling til fem tiltak for å redusere fossil plastemballasje.

Zero inviterte nylig emballasjeprodusenter og – brukere til en workshop om fem mulige virkemidler for å redusere bruk av fossil plastemballasje. 

Zero har blitt utfordret ev Siv Jensen om å komme med løsninger på plastproblemet. Organisasjonen ga byrået Accenture i oppgave å kartlegge ulike virkemidler. Fem mulige virkemidler kom best ut av denne prosessen, og på workshopen fikk deltakerne i oppgave å velge blant disse.

Her er de fem utvalgte virkemidlene:
1. Miljøavgift på mengde fossil plastemballasje
2. Utvidet materialavgift på drikkevareemballasje
3. Krav om en andel fossilfri plast
4. Tilskudd til forskning
5. Felles mål og handlingsplan for å oppnå fossilfri andel av plast

Forsamlingen ble delt i fire grupper som fikk noen minutter på å diskutere seg fram til hvilket tiltak de syntes var best. Deretter fikk de ytterligere noen minutter på å lage en begrunnelse for sitt synspunkt.

Resultatet var rimelig entydig: Ingen ville ha miljøavgift på fossil plastemballasje eller krav om en andel fossilfri plast. En av gruppene gikk for utvidet materialavgift på drikkevareemballasje, mens de andre valgte tilskudd til forskning/felles mål og handlingsplan.

Vil prioritere kamp mot matsvinn
Det var en uttalt oppfatning blant de fremmøtte om at kampen mot matsvinn og arbeidet med å bevare mathygienen er viktigere enn å redusere fossilt innhold i emballasjen. Samtidig er norske bedrifter gjennom EØS-avtalen forpliktet til å jobbe for å bidra til å øke materialgjenvinningen.

Zero har som mål å redusere fossilt innhold i plastemballasje, og de likestiller resirkulert plast med plast laget av fornybare materialer. TINE er blant de aktørene som har tatt i bruk fornybar plast på kartonger og skrukorker.

Foreløpig er det ikke tillatt å bruke resirkulert plast i kontakt med matprodukter, så det kreves en del forskning før dette kan gjennomføres. Trolig må det også gjennomføres endringer i verdikjeden for å få bedre kontroll og bedre kvalitet på den innsamlede emballasjen. 

Verdikjedesamarbeid om sirkulær plastemballasje er igang
Emballasjeforeningen har nylig opprettet "Forum for sirkulær plastemballasje", der sentrale aktører i emballasjens verdikjede er med.

Forumet skal blant annet utvikle et veikart for å veise hvordan plastemballasje kan sirkulere i en sirkulær verdikjede. Det er foreløpig uvisst hvor lang tid dette arbeidet tar, men næringslivet er på banen. 

I kjølvannet av EUs plaststrategi, et nytt avfallsdirektiv og et foreslått plastdirektiv er norske produsenter gjennom EØS-avtalen bundet til å arbeide med å nå disse nye målsettingene. På sikt vil trolig disse tiltakene også føre til at den fossile andelen i plastemballasje går ned.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-08-31

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bærekraft fossilfri plast plastemballasje sirkulær plastemballasje

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC