...
Kunnskap fra Breadpack kan redusere brødsvinn
Sofie Østergaard og Ole Jørgen Hanssen har skrevet en vitenskapelig artikkel om funnene i Breadpack.
Funnene kan brukes til å utvikle emballasjeløsninger som reduserer kasting av brød som fortsatt er ferskt.

Forskerne Sofie Østergaard fra Cernova og Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning har skrevet en vitenskapelig artikkel basert på resultatene i Breadpack-prosjektet.

Kunnskap fra Breadpack-prosjektet kan brukes av aktører som utvikler matprodukter og emballasje til å redusere kasting av ferske brødvarer. 

Viktige funn
Forskerne  mener at funnene i studien er viktige for aktører som jobber med utvikling av emballasje og produkter i næringsmiddelindustrien.

 - For disse aktørene vil kunnskapen gjøre det mulig å iverksette effektive tiltak ovenfor ulike forbrukergrupper med mål om å minimere at ferskt brød kastes, skriver Østergaard og Hanssen.

Det finnes få vitenskapelige artikler som omhandler emballasje av ferskt brød og forbrukernes preferanser knyttet til emballasje og opplevelse av kvalitet på brød som skal oppbevares. 

Hovedårsaker til brødkasting identifisert
Østergaard og Hanssen har i den nye artikkelen identifisert og analysert hovedårsakene til at det kastes en betydelig mengde ferskt brød i Norge hver uke. 

Det primære med studien har vært å få ny kunnskap og forståelse for forbrukeratferd ved å sammenligne forbrukere som rapporterer at de ikke kaster ferskt brød, sammenlignet med forbrukere som oppgir at de kaster mer enn gjennomsnittet mengde ferskt brød ukentlig.

«Storkasterne» er typisk unge familier med 3-4 personer i husholdningen, som kjøper brød hyppig og i relativt store mengder. De er langt dårligere til å ta vare på brødet i hjemmet, fryser sjelden ned brød og bruker i liten grad brødrister for å «friske opp» gammelt brød. 

Ganske stor betalingsvilje
En stor gruppe forbrukere oppfatter heller ikke at den originale emballasjen er god nok til å bevare kvaliteten på ferskt brød og ompakker brødet enten i butikk eller hjemme. 

Betalingsvilligheten for ny og bedre emballasje er ganske stor hos de som kaster mye brød, og de er positive til ny emballasje som kan bevare ferskheten av brødet bedre.

Breadpack-prosjektet har vært finansiert av BioNær-programmet i Forskningsrådet. 

Artikkelen kan lastes ned i sin helhet i på Emballasjeforeningens nettside.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-08-06

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
brød forskning matsvinn

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC