...
Store muligheter med smart emballasje i netthandel
- Emballasjen har en nøkkelrolle når det gjelder å støtte denne suksessen, sier Alexandre Carvalho.
Tetra Pak Index 2018 er basert på forbrukerforskning og intervjuer i flere land.
Forbrukerne vil ønske å handle når som helst og hvor som helst. Varene bør kunne leveres på 10 minutter i 2025.

I Tetra Pak Index 2018 slår selskapet fast at smart emballasje basert på unike, digitale koder gir spennende muligheter for netthandel med dagligvarer.

- Både online og offline dagligvarehandel vil tas i nye retninger med denne teknologien de neste fem årene, skriver Tetra Pak.

Netthandel med dagligvarer vokser med en tosifret rate, mens tradisjonelle butikker videreutvikles. Sammen blir de i en flerkanal der forbrukerne forventer å kunne handle når som helst, hvor som helst og på den måten de selv velger. Smarttelefonen er kompasset.

- Emballasjen vil spille en viktig rolle som svar på trendene som gir vekst i netthandelen, sier selskapet.

Fire trender gir vekst i netthandel med dagligvarer

Convenience

Hoveddriveren for oppturen i netthandel er tidspressede forbrukere som ser etter nye måter å gjøre livet enklere på. Nøkkelmulighetene ligger i enkel håndtering og lettvint emballasje

Bærekraft
Trykket på plast og bevisstheten om sirkulær økonomi vil fortsette å vokse. Resirkulering blir viktigere. Forbrukerne vil vite om varemerkene gjør de rette tingene.


Personliggjøring og unikhet
Kundetilpasning av produkter og personliggjøring av forbrukerreisen blir viktig for å differensiere varemerkene. Direkte-til-forbruker er en voksende trend, og 80 prosent av forbrukervareprodusentene spås å migrere til denne modellen innen 2025.

Teknologi og ytelse
Superraske leveringstider ned til 10 minutter forventes innen 2025. Dette vil forandre forbrukervanene til å handle mindre og oftere, noe som igjen gir mer komplisert logistikk. Verdikjeden vil endres med nye teknologier som RFID og robotisering, som igjen gir økt effektivitet og transparens.

Emballasjens rolle
Smart emballasje basert på unike digitale koder gjør at hvert enkelt produkt kan gis en unik identitet. Kodene kan leses ved dataskanning eller med en smarttelefon og gi tilgang til store mengder informasjon og tilsvarende muligheter.

Dette skaper en interaktiv kanal med individuelle forbrukere som merkevareeierne kan ha direkte konversasjon med i sanntid. De kan for eksempel dele informasjon om råvarer, ernæringsfakta og legge til spill, kampanjer og miljøinformasjon.

Samtidig gir de innsamlede dataene gjennom de digitale kodene ny innsikt som merkevareeierne kan bruke til å forbedre forbrukernes handleopplevelse og gjøre den mer personlig.

Netthandlere ønsker at de unike identifikatorene skal være kompatible med robotteknologien de bruker i lagre og distribusjon, da dette er en suksessfaktor i netthandel. Data og full sporbarhet hjelper dem å navigere i kompleks logistikk og å øke effektiviteten ved å nærme seg sanntids ordrelevering.

En stor mulighet
- Økningen i netthandel med dagligvarer er en stor mulighet for mat- og drikkevaremerker. Emballasjen har en nøkkelrolle når det gjelder å støtte denne suksessen, sier Alexandre Carvalho, Director Globale Marketing Services i Tetra Pak.

- Dette gjelder spesielt smart emballasje som gir økt transparens og effektivitet i verdikjeden, både opp- og nedstrøms. Den gir også interaktiv forbindelse med fobrukeren.

- Vi tror at denne teknologien, som er i rask utvikling og har vært testet siden 2016 og er i ferd med å tas i bruk i Europa, kan hjelpe forbrukerne å utforske nye områder og drive vekst i årene framover.

Tetra Pak Index 2018 er basert på forbrukerforskning utført i USA, Storbritannia, Kina, Saudi Arabia og Sør-Korea, samt intervjuer med netthandlere i USA, Europa og Kina.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-06-28

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC