...
PRE tar grep for å gjøre resirkulert plast populær
Vitenskapelige metoder for å måle kvaliteten på resirkulert plast vil øke etterspørselen, mener PRE.

Plastic Recyclers Europe (PRE) og VKC-CENTEXBEL har samarbeidet om karakteristikk for resirkulerte PE-LD-pellets. Målet er å øke etterspørselen for resirkulert plast.

Gjennom standardiserte metoder for å evaluere kvaliteten på resirkulert plast mot EU-standarder, håper man å øke etterspørselen. Testene ble gjennomført på polymerlaben hos VKC-CENTEXBEL som er eksperter på forskning og utvikling av plast. 

Evaluering av kvaliteten på resirkulert plast
Resultatene gjør det mulig å utvikle teknologi for å bestemme kvaliteten på resirkulert PE-LD. Teknologien er inkludert i dokumentet som ble utarbeidet.

- Å sette en vitenskapelig fundert målestokk for kvaliteten på resirkulert PE-LD-pellets er det første skrittet mot sirkulær plast i henhold til plaststrategien. Klare og transparente standarder gir større tillit til verdien på resirkulater og øker dermed etterspørselen etter resirkulert plast.

Plastic Recyclers Europe har som mål å utvikle standarder og målemetoder for kvaliteten på pellets for flere plasttyper og spesifikke bruksområder. Å øke kvaliteten og etterspørselen er nøkkelen til en sirkulær plastøkonomi.

Les dokumentet her


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-06-25

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bærekraft gjenbruk kvalitetssikring laboratorium resirkulert resirkulert plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC