...
Svakt resultat for Nortura i første tertial 2018
Konsernsjef Arne Kristian Kolberg sier at Nortura skal redusere kostnader og styrker merkevarene Gilde og Prior.

Lavere merkevaresalg, overgang til grossiststyrt distribusjon og pakking i papp bidrar til lavere marginer i morselskapet, forklarer Nortura i en pressemelding.

Mens driftsinntektene økte med 2,7 prosent, gikk driftsresultatet ned med 90 millioner. Resultatet før skatt gir et underskudd på 126 millioner kroner i 1. tertial.

- Et ventet resultat, sier konsernsjefen
Dette er klart svakere enn fjoråret, som hadde et relativt sterkt 1. tertial-resultat. På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er første tertial vanligvis betydelig svakere enn andre og tredje.

- Det var ventet et svakt 1. tertial som følge av at overgang til grossist styrt distribusjon i hovedsak fant sted i 2. halvår i fjor, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg. 

- Det treårige forbedringsprogrammet 2018-2020 i Nortura følger planen, og flere av tiltakene må få virke noe lenger før vi ser en bedring i de økonomiske resultatene.

Overgang til papp ga økte kostnader
Nedgangen forklares med lavere marginer på salget av rødt kjøtt og økte papp- og distribusjonskostnader, som følge av overgang til grossiststyrt distribusjon. En ugunstig salgsvridning fra dagligvare- til industrimarkedet forklarer marginsvekkelsen. 

Samtidig øker personal- og driftskostnader med cirka 3,9 prosent mot fjoråret. Nye datterselskap og økt aktivitet i eksisterende datterselskapene forklarer kostnadsveksten, mens kostnadsnivået i morselskapet er på nivå med fjorår. 

- Vi skal redusere kostnadene, men har også ambisjoner om å styrke markedsposisjonene til merkevarene Gilde og Prior. Dette arbeidet har fullt fokus i hele organisasjonen, sier Kolberg.PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-06-21

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
matindustri Næringsmidler resultat

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC