...
16 aktører satser på at plastvett skal løse floken
Øystein Hagen i Æra sier at når Elon Musk kan sende en bil ut i verdensrommet, er det muligheter også for andre.
Blir det pant på flere typer emballasje for å øke verdien på brukt plastemballasje?
Oslo-koppen ble lansert som et alternativ til engangskopper i plast.
Sweish Match vil lansere materialkolleksjonen 448C av resirkulerte snusbokser.
Her er alle deltakerne i Engangsfloken samlet på SALT i Oslo.
Vi skal ikke forby eller gå til krig mot plast, men kunnskapen våre er på avveie, sa Simen Knudsen.

Floke/Æra presenterte nylig ni konsepter som har kommet ut av samarbeidet mellom 16 aktører som sammen vil finne løsninger på plastproblemene.

Orkla, Infinitum, ROAF, Loop, Swedish Match, Naturvernforbundet og Coca-Cola er blant de 16 deltakerne som inngår i samarbeidet som koordineres av Floke. Onsdag 13. juni presenterte ni konsepter som de har kommet frem til i felleskap.

Ønsker ikke forbud mot plast
Floke tar for seg forskjellige floker som stopper utviklingen eller dra den i feil retning. Det er typisk at knuten strammer seg hvis man drar for hardt i en retning. Og selv om Oslo-politiker Lan Marie Berg sparket hardt i alle retninger sin presentasjon, ønsker ikke disse aktørene forbud mot plast.

- Vi skal ikke forby eller gå til krig mot plast, men vi fremstår som kunnskapsløse. Og det må vi gjøre noe med, sa Simen Knudsen i Æra. Målet er å forhindre at plast havner i havet, rydde opp på strendene og øke gjenvinning av plast.

Å sette ut flere søppelbøtter hører ikke med blant løsningene, da duer og måker trekker avfallet ut dem.

Oslo-koppen og pant
Et av prosjektene er Oslo-koppen, som er tenkt som en gjenbrukskopp av resirkulert plast. Målet er at den skal erstatte alle engangskoppene som fyller søppelbøtter til den grad at de flyter over. De har stort volum og lav gjenvinnbarhet.

- Vi har allerede fått innvilget finansiell støtte fra Innovasjon Norge til et forprosjekt i sirkulærøkonomi, hvor vi skal utforske hvilke behov kaffedrikkere har og hvordan systemet rundt koppen kan se ut, forteller Julie Eikaas som presenterte ideen.

Norge ha svært mange av festivaler om sommeren, og arrangementsstedene oversvømmes med søppel. Dette er neppe i tråd med idealene til arrangører og publikum på festivaler og sportsarrangementer.

- Vi vet for lite om atferden til berusede festivalfolk. Vi prøvde å tilrettelegge for økt innsamling på Holmenkollen, men det hjalp ikke. Det var masse i søppel i marka, men vi fant ingen panteflasker i naturen. Derfor tror vi at pant på flere typer emballasje kan være veien å gå.

Penger motiverer
En som vet mye om pant, er Kjell Olav Maldum i infinitum. – Det geniale med vårt pantesystem er at det gir lavere avgift ved høy innsamling, fastlo han.

Maldum er også en tilhenger av plast som material, og han mener at konsekvensene av å skifte ut plast med andre materialer vil gi store, negativet konsekvenser for energibruk og miljø.

- Pant fungerer fordi penger motiverer, sa Maldum.

Dermed er det flere som foreslår å gi emballasjen større verdi, og et samarbeid om et felles innsamlingssystem for flere typer emballasje er under utredning.

Snusbokser som designbrand
Swedish Match har som alle andre snusprodusenter blitt pålagt å lage bokser med fargekoden 448C.

Det vil bli produsert 80 millioner bokser med denne fargen, og dersom de samles inn etter bruk, er det nok med 200 bokser for å lage en kontorstol. Men da trenger de hjelp.

- Vi ser for oss å utvikle en 448C-kolleksjon med produkter laget av gjenvunnede snusbokser. Dette handler også om å gi tom emballasje en verdi, og kanskje kunne det være kult med parkbenker merket med 448C-logoen, sa en representant fra Swedish Match.

Materialbørsen
Sammen med Flokk har Orkla kommet med et konsept kalt Materialbørsen. Bakgrunnen er at produksjonen av plast øker for hvert år. Kun 9 prosent resirkuleres og kun10 prosent av dette blir gjenbrukt mer enn en gang.

- Orkla sier at det er vanskelig å identifisere materialer som egner seg for gjenbruk. Materialbørsen skal drive med kjøp og salg av plastmaterialer, og Flokk og Orkla appellerer til å hjelpe til med å etablere den.

Norwegian Trash er en del av Flokk som fant på å fylle en silo på Stad med innsamlet havplast. Tanken er å rense strendene og samtidig kunne tilby plastmaterialer som ressurs for gjenbruk. Plastkrypto er blockchain som skal gi mer verdi til plastavfall.

Turning trash into cash
Trashaton inneholder to prosjekter som er startet etter ideer fra barn, som får komme med forslag til løsninger på konkrete problemstillinger. Barn er som kjent særdeles til å tenke utenfor boksen. 

På Norway Cup skal verdens første Trashaton arrangeres som en idekonkurranse der det beste prosjektet premieres.

Jørgensen og Pedersen fra Høgskolen innlandet har gjort et prosjekt med Orkla om fremtidens plast. Digitalisering innebærer dematerialisering, der mye kan deles via mobil.

- Innovasjon handler om å tro at det går an å bygge en bedre verden. Vi støtter oss på bærekraftmål 17: Samarbeid om å nå målene. Floke forsøker å få privat, offentlig og NGOs til jobbe sammen, forklarte Øystein Hagen iÆra.

Disse er med i Engangsfloken:
Coca-Cola
Orkla
Infinitum
Flokk
ROAF
UMOE
LOOP
Snøhetta
Holmenkollen Skifestival
Swedish Match
Æra
Norway Cup
Naturvernforbundet
Salt


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-06-15

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
gjenvinnbar emballasje gjenvinning plastemballasje plastgjenvinning resirkulering resirkulert innhold

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC