...
BillerudKorsnäs forhandler om ny organisasjon
Petra Einarsson, President og VD i BillerudKorsnäs forteller at ansvarsfordelingen i selskapet må bli tydeligere.

I løpet av kort tid skal BillerudKorsnäs innlede forhandlinger om et forslag til en ny organisasjon med fullt resultatansvar i tre divisjoner.

- I min første tid i BillerudKorsnäs har jeg blitt slått av de gode forutsetningene vi har for lønnsom vekst, sier Petra Einarsson, VD og konsernsjef i foretaket.

Må bli raskere
- For å dra maksimal nytte av disse forutsetningen må vi bli raskere og ha en tydeligere ansvarsfordeling internt i selskapet. Dette innebærer en ny organisasjon med tre forretningsenheter med fullt resultatansvar, sier Einarsson.

BillerudKorsnäs er i dag bygget opp i en matrise med tre forretningsområder, en produksjonsorganisasjon og flere stabsfunksjoner som er organisert etter funksjon. 

Forslaget til ny organisasjon, som er gjenstand for kommende faglig forhandlinger, innebærer at bedriften i stedet organiseres i tre divisjoner som er delt i områdene sekk- og kraftpapir, kartong- og bølgepappmaterialer samt emballasjeløsninger.

Produksjonsanleggene vil tilhøre divisjonene for sekk- og kraftpapir, og kartong-  og bølgepappmaterialer. Detaljene i den fremtidige organisasjonen er ennå ikke bestemt men skal utvikles og forhandles frem trinnvis.

Konserledelsen skal også gjennomgås
Parallelt med dette arbeidet skal konsernledelsens roller og sammensetning også gjennomgås. Etter at forhandlingene er gjennomført, er ambisjonen at den nye organisasjonen skal bemannes og begynne å gjelde i den siste delen av 2018.

Ekstern offentliggjøring av finansielle resultater endres fra 1. januar 2019.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-05-15

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC