...
Ny ekspertgruppe skal sikre grønn industrivekst i Norge
Prosess 21 skal definere tiltak som kan sikre industriell vekst samtidig som industriens CO2-utslipp reduseres.

Regjeringen har opprettet samhandlingsforumet Prosess 21 som skal gi anbefalinger om hvorda vi kan få til et lavutslippssamfunn og industriell vekst samtidig.

Medlemmene i gruppen har bred erfaring fra norsk prosessindustri, og Forskningssjef Nina Dahl i SINTEF Industri er en av ti eksperter i styringsgruppen. Sammen skal de gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til et lavutslippssamfunn parallelt med industriell vekst.

20 prosent av eksportverdien
Prosessindustrien står for 20 prosent av Norges eksportverdi, og er svært viktig for lokalsamfunn over hele landet. Et godt samarbeid mellom myndigheter, rammesettere og industrien er avgjørende for å sikre konkurranseevne og arbeidsplasser for hele landet.

- Gjennom etableringen av Prosess21 tar regjeringen initiativ til en svært viktig strategiprosess, sier Håvard Moe, konserndirektør for teknologi i Elkem, og leder av Prosess21. 

- Her får industrien, forskningsinstitusjonene og virkemiddelapparatet muligheten til å legge en strategi og identifisere tiltak som kombinerer industriell vekst med ytterligere reduksjoner i industriens CO2-utslipp.

I tillegg til reduksjon av CO2-utslipp, omfatter forumets arbeidsområde teknologi- og produktutvikling, kompetanse, effektiv ressursbruk og bærekraftige forretningsmodeller.
Strategigruppen har oppstart 24. mai.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-05-14

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bærekraft CO2-utslipp grønn økonomi industri

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC