...
Tysk emballasjelov gjelder også norske eksportører
- Det blir omsetningsforbud for emballasje som ikke er meldt inn, sier Carl Johan Björkwall.
- De nye gjenvinningsmålene er en utfordring for alle land i EU, sa Sjur Kvite Nesheim i Grønt Punkt Norge.
Direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge forklarte hvordan gjenvinning av emballasje er bygget opp i Norge.

Eksportører av emballerte varer til Tyskland berøres av en ny lov som krever registrering av bedriften og rapportering av emballasjemengder til myndighetene.

Den nye emballasjeloven ble vedtatt av det tyske parlamentet 30. april 2017 og trer i kraft 1. januar 2019. Loven omfatter alle som setter emballasje på det tyske markedet, også bedrifter som selger små kvanta via e-handel.

Zentrale Stelle
Det nye registeret har fått navnet Zentrale Stelle, med forventet lansering sommeren 2018.

- Tyskerne liker regler, og hvis du syns det var ille fra før, blir det verre nå, sier Carl Johan Björkwall i Svensk-Tysk Handelskammer.

- Nå er det snakk om en forskrift som er gjort om til en lov. Den innebærer forbud mot omsetning av emballasje som ikke er anmeldt til et gjenvinningssystem. Har man mange varemerker, må alle registreres på Zentrale Stelle, men det går ikke helt ned på produktnivå.

Det er ingen nedre grense for emballasjemengde, noe som betyr at enhver form for omsetning i Tyskland må meldes inn. 

Fullstendighetserklæring kan kreves
Eksportører som overskrider 80 tonn glass, 50 tonn papir/papp/kartong eller 30 tonn lettemballasje (plast, laminat, blikk eller aluminium) må levere en fullstendighetserklæring til Zentrale Stelle.

- Også bedrifter som kommer under disse grensene, kan fra 2019 ved forespørsel tvinges til å levere en Vollständigkeitserklärung til Zentrale Stelle. Fullstendighetserklæringen skal leveres den 15. mai hvert år.

Fradrag på grunn av skadet eller usalgbar emballasje skal vises og bekreftes separat i erklæringen. Revisjon må gjennomføres av en autorisert revisor og bekreftes gjennom en elektronisk signatur.

Dual-systemet skal trimmes
I Tyskland er det i dag ni gjenvinningsforetak i Dual-systemet. De får nå krav om å oppnå betydelig høyere innsamlingskvoter for forskjellige typer emballasjematerialer. 

Målet er 63 prosent for plastemballasje og opptil 90 prosent for metall, glass og papir innen 2022. Zentrale Stelle vil overvåke de forskjellige gjenvinningssystemene for å sikre at konkurranse skjer på like vilkår. 

En nyhet er at det skal innføres pant på emballasje for frukt- og grønsaksdrikke med kullsyre. 
En annen nyhet er plikt til merking på hyllekanten i butikkene. Engangsemballasje skal merkes EINWEG, mens gjenvinnbar emballasje merkes MEHRWEG.

Det skal også innføres incitamenter for produsenter til å designe og konstruere emballasje som er enkle å gjenvinne. Det kommer dessuten krav til bedre sorteringsanlegg, noe som trolig kan gi høyere gjenvinningsavgifter.

- Det ligger an til at det vil opprettes fem forskjellige plastavfallsstrømmer i Tyskland om 2-3 år. 

Design for gjenvinning
Den nye loven ble presentert på et frokostseminar hos Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo, der også representanter fra Svensk-Tysk Handelskammer var til stede. Det var også Grønt Punkt Norge, som presenterte sin virksomhet og siste nytt om Design for gjenvinning.

- De nye gjenvinningsmålene er en utfordring for alle land i EU. I Norge må vi først og fremst gjøre noe med tre- og plastemballasje for å nå målene, sa Sjur Kvite Nesheim i Grønt Punkt Norge.

Han refererte til EUs Plaststrategi der målet er å gjenvinne 10 millioner tonn plast årlig innen 2025. – EU-kommisjonen ønsker forpliktelser fa næringslivet og sier at de vil vurdere ytterligere tiltak etter å ha vurdert forpliktelsene. Jeg vil foreslå at man melder hva man tror er mulig å få til.

Han ba også forsamlingen om ikke å glemme optimering og effekten av å bruke resirkulert plast.

Interpack 2020
Andreas Totzauer i Norsk-Tysk Handelskammer minnet forsamling om den neste Interpack-messen som går av stabelen 4.-10. mai 2020. På den forrige messen i 2017, hadde Norge null utstillere, mens tre norske bedrifter stilte ut i 2014.

- Til sammenligning hadde Danmark 42, Sverige 19 og Finland 15 utstillere på interpack i 2017, så her er noe galt, sa han.

I tillegg til å jobbe for flere norske utstillere, kan Handelskammeret også tilby å sette sammen planlagte studiereiser til messen, der det er lagt inn faglig innhold, bedriftsbesøk, omvisning på utvalgte stands og tid på messen til egen disposisjon og sosialt samvær.

Emballasjeforeningen og Norsk-Tysk Handelskammer holder kontakten og kommer til å starte samarbeidet om et reiseopplegg til interpack 2020 i god tid før messen.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-04-26

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
eksport emballasjeomsetning gjenvinning lov sirkulær plastemballasje sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC