...
Bakteriell nanocellulose skal styrke kartong og plast
Björn Alriksson ved en av Processums bioreaktorer der BNC skal produseres i prosjektet.

Umeå universitet og Processum skal sammen utvikle produksjonsmetoder for bakteriell nanocellulose fra sidestrømmer med lav verdi i papirfabrikker.

I den siste delen av prosjektet vil tilstrekkelige mengder bakteriell nanocellulose for bruk i kartong, tekstiler og plast kunne fremstilles. Nå ønsker de to aktørene å inngå samarbeid med parter i papir- og masseindustrien og på brukersiden.

MFC, CNC og BNC
Nanocellulose i forskjellige former kan gi nye og forbedrede egenskaper i en rekke ulike materialer. Hittil har forskning og produksjon i demonstrasjons- og fabrikkskala vært konsentrert om mikrofibrillær cellulose (MFC) og krystallinsk nanocellulose (CNC).

I dette prosjekt skal forskere fra Umeå universitet og Processum utvikle og oppskalere en produksjonsmetode for bakteriell nanocellulose (BNC).  Som navnet til sier er det bakterier som produserer denne typen nanocellulose i bioreaktorer.

- Vår forskergruppe ved Umeå universitet har lyktes med å produsere bakteriell nanocellulose i laboratorieskala av en lavverdi sidestrøm fra en massefabrikk, forteller Professor Leif Jönsson som leder forskergruppen.

BNC skiller seg fra de andre nanocellulosene
- Vi har fremstilt mindre mengder BNC og blandet inn papir med lovende resultat. Papiret fikk forbedrede mekaniske egenskaper, som høyre dra- og rivestyrke.

Nanocellulose fremstilt ved hjelp av bakterier skiller seg fra MFC og CNC ved at de er renere, har høyere polymeriseringsgrad med lengre molekylkjeder, er mer krystallinske og tynnere.

- Måten bakteriell nanocellulose fremstilles på i dag er dyr, da metoden er ineffektiv og tilvekstmediet er dyrt, sier Björn Alriksson, Gruppesjef Bioteknikk ved Processum.

- Derfor kommer vi til å bruke lavverdi reststrømmer fra massefabrikker som råvare, og produksjonene kommer til å skje i våre bioreaktorer, for å få rask produksjon.

- I prosjektet kommer vi til å oppskalere prosessen fra oppstarten i våre små multibioreaktorer gjennom å utføre eksperimenter i vår 50-liters bioreaktor. Til slutt skal vi kunne produsere BNC i 600-liters skala.

Vil lage store volumer fra billig råvare
Resultatet i form av bakterielt produsert nanocellulose kommer siden til å testes i applikasjoner som forsterkning i kartong, tekstiler og plast. Målet er å kunne lage BNC for applikasjoner i relativt store volumer fra lavverdige sidestrømmer.

- Dette er et meget interessant produkt som kan gi bedre egenskaper for eksisterende materialer og som kan brukes til å fremstille helt nye, biobaserte materialer, sier både Leif Jönsson og Björn Alriksson.

- I slutten av prosjektperioden vil vi ha tilstrekkelige mengder BNC til å kunne utføre realistiske applikasjonstester. Vi er derfor åpne for både nasjonalt og internasjonalt samarbeid på ulike områder for å kunne utvikle interessant bruksområder i fellesskap.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-04-24

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bakteriell nanocellulose kartong nanocellulose nanoteknologi plastemballasje

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC