...
EU-Parlamentet vedtok endringer i EU-direktivet 
EU-Parlamentet vedtok endringer i Emballasje -og Emballasjeavfallsdirektivet  under avstemning 18. april.

EU-Parlamentet stemte 18. april over endringer Avfallsdirektivet og Emballasjedirektivet, som ble vedtatt med stort flertall og trer i kraft til sommeren.

En periode på nesten tre år med diskusjoner og endringer i de tre EU-institusjonene er nå over, etter at EU-Parlamentet vedtok det reviderte Emballasje- og Emballasjeavfallsdirektivet med 533 stemmer for, 37 imot og 57 blanke stemmer.

Avstemningen innebærer at kompromisset som ble forhandlet fram i institusjonene nå er vedtatt. 14. mai blir endringene offisielt stemplet som godtatt på ministernivå. Innen sommeren skal de reviderte direktivene publiseres. De trer i kraft 20 dager etter publisering.

Les mer om avstemningen og endringene i Emballasjedirektivet på Emballasjeforeningens nettside.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-04-23

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
EU-direktiver EU-parlamentet

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC