...
Nye maskiner sparer strøm for RPC Superfos Randers
Det mest energibesparende tiltaket i produksjonen var å erstatte de gamle sprøytestøpemaskinene med nye.
RPC Superfos Randers har funnet flere områder å spare strøm sammen med sin energileverandør.

Med nye sprøytestøpemaskiner har RPC Superfos i Randers redusert energiforbruket. En målrettet innsats for energiledelse gir ny ISO 50001:2011-sertifisering.

For annet år på rad har RPC Superfos Randers blitt resertifisert i henhold til ISO 50001:2011. Dette er en internasjonalt anerkjent standard for energiledelse, og sertifiseringen utføres av en uavhengig myndighet.

Maskiner med elektrisk drift
Kvalitets- og energisjef Casper Bendtzen er tilfreds med resultatene som er oppnådd. Han legger vekt på at innsatsen gir mening, både når det gjelder miljø og økonomi.

- Det er fornuftig å arbeide systematisk med energiledelse. Vi diskuterer løpende hva vi har bruk for og hvor de største besparelsene kan hentes. Heldigvis har vi enorme mengder data fra produksjonen som hjelper oss å avdekke mulighetene for å gjøre en forskjell.

- I produksjonen er det mest energibesparende tiltaket hittil å erstatte de gamle sprøytestøpemaskinene med nye. De bruker vesentlig mindre energi enn de eldre, hydrauliske maskinene, da de kun drives med strøm. Vi sparer 40 prosent på energiforbruket her.

Gjenvinning av spillvarme
RPC Superfos Randers har funnet flere områder å spare strøm sammen med sin energileverandør. Nå planlegger de å gjenvinne spillvarme fra luftkompressoren til å varme opp fabrikken. Et annet prosjekt går på å styre vakuumpumper slik at de kun brukes ved behov.

Utskifting av lyskilder kan også gir klare effekter.

- i fjor oppnådde vi store besparelser ved å installere LED-belysning i hele produksjonsområdet. Det har positiv effekt på to måter: Lyset er betydelig bedre enn før, og samtidig er energiforbruket redusert med opptil 40 prosent sammenlignet med lysstoffrørene vi brukte før, sier Bendtzen.

Energisparingsprosjektet hos RPC Superfos Randers ble satt i gang som et ledd i en avtale mellom Energistyrelsen, Plastindustrien og en rekke plastprodusenter. For å være med i avtalen, må bedriftene ha gyldig ISO 5001-2011-sertifisering.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-04-12

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
energieffektivisering plastemballasje plastproduksjon sprøytestøping

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC