...
Mobil måler for kontroll av kvaliteten på flexoplater
FlexoControl 3D Plus er et mobilt instrument som analyserer produksjonsparametere under produksjon av flexoplater.
Instrumentet har optisk forstørrelse som mer presist fanger sider og flanker på gridpunktene.

Det tyske firmaet Sibress lanserer nå FlexoControl 3D Plus, som er et nytt instrument for presisjonsmåling og kvalitetskontroll på flexoplater.

FlexoControl 3D Plus er et mobilt instrument som analyserer produksjonsparametere under produksjon av flexoplater. Systemet skal være enkelt å bruke og måler grids i flexoplater med en finhet mellom 30-85(cm (80-216 lpi).

Optisk system
Instrumentet har et innovativt optisk system med optisk forstørrelse som mer presist fanger sider og flanker på gridpunktene. Verktøyet er videreutviklet for å kunne måle relieffdybde, flankevinkler og grunnområdet for trykkpunktene.

Ifølge leverandøren selv er Sibress FlexoControl 3D Plus det eneste flexografiske måleutstyret i verden som samtidig måler overflaten og de laveste områdene på gridpunktene og deres baser fra siden.

To kameraer gjør opptak av overflaten og flanker på gridpunktene. Sidekameraet kan detektere hele det visuelle området. Den nye aperturkontrollen på sidekameraet tillater eksakt justering av belysning og de forskjellige kravene til platematerialer og grids.

Til sammen gjør de to funksjonene det mulig å vise hvert punkt i bildet med knivskarp oppløsning for å kunne vise de fineste detaljer og sikre høy målenøyaktighet.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-04-11

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
flexotrykk måleinstrument

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC