...
Emballasjedesign for fremtiden er i støpeskjeen
Jan Brunborg viser Tommen Grams nye varemerke som er betegnende for den innsatsen som gjøres for tiden.
Ylva Alwarsdotter i SEKAB fortalte om planene om å bygge en ny fabrikk for grønn PE på Frier Vest i Bamble.
Maiju Helin fortalte at også UPM utreder mulighetene for å bygge et nytt bioraffineri i Finland.
Malin Brodin i RISE PFI AS fortalte om forskningsprosjektene FuturePack og PlastiCel.
Erik Rishaug viste fossifrie fryseposer fra Rullpack.
Marius Gjerset i Zero leder Forum for fossilfri plast som nok en gang fylte lokalene ved Youngstorget i Oslo.

Det snakkes om å bygge nye fabrikker for fornybar plast både i Norge og Finland. Tommen Gram har like gjerne laget et nytt varemerke for fremtiden.

Svenske SEKAB og Ineos foretar nå forstudier med tanke på å bygge en fabrikk for grønn PE ved Ineos’ anlegg på Frier Vest i Bamble.Det fortalte Ylva Alwarsdotter da hun holdt foredrag på Forum for fossilfri plast i Oslo 22. mars. 

Kortreist plastproduksjon
- Vår visjon er kortreist plast- og etanolproduksjon. Vi har et bioraffineri og demoanlegg i Örnsköldsvik som produserer etanol, lignin og biogass. Nå vurderer vi å bygge et nytt anlegg ved Frier Vest i Bamble, sa hun.

Tetra Pak og Norgesgruppen er blant aktørene som deltar i prosjektet «Närodlad plast», og nå gjennomføres altså mulighetsstudier for å etablere en ny fabrikk i Norge. 

Her vil man produsere grønn PE fra biproduktet fra cellulose, hvis studiene viser at dette kan gjøres med lønnsomhet.

Nordisk møte
Det var et nordisk frokostmøte i Forum for fossilfri denne gangen, og Marju Helin fra UPM Biofuels i Finland fortalt om deres produksjon av nafta fremstilt fra rå furuolje. Det er dette råstoffet Elopak nå har tatt i bruk til å erstatte plastbelegg og korker av fossil plast på melkekartongene.

- Resin laget av nafta kan brukes til å fremstille emballasje, og vi har sammen med Elopak og DOW utviklet biomaterialet som brukes i Elopaks melkekartonger, forklarte hun.

Også UPM utreder planer om å bygge et nytt bioraffineri i Kotka i Finland. Her vil man kunne produsere cirka 500.000 biomateriale, men ingen investeringsbeslutning er tatt.

Grønn PE
I begge disse prosjektene lages det grønn PE som har samme egenskaper og kan blandes inn i fossil PE. 

- I dag er det tilgjengelig cirka 2 millioner tonn rå furuolje, og dette kan økes til 2,6 millioner tonn, sa Marju Helin.

Ifølge en representant fra Borregaard vil man trenge hver eneste tømmerstokk i landet for å erstatte alle fossil PE med fornybar. Det forteller vel at innblanding av fornybar plast i den fossile, samt resirkulering av plast er veien å gå.

FuturePack og PlastiCel
Malin Brodin fra RISE PFI As fortalte om deres deltakelse i forskningsprosjektet FuturePack, som tar sikte på å gjenvinne plast som er vanskelige å gjenvinne med dagens metoder ved hjelp av pyrolyse. Dermed brytes plasten ned til sin opprinnelige tilstand, olefiner og aromater.

Grunnideen i FuturePack er at disse skal blandes med biomasse som kan bli til nye plastråstoff.

- PlastiCel er et svensk-norsk prosjekt som har som mål å utvikle nanocellulose- og cellulosekompositter med barriere og isolerende egenskaper som kan erstatte plast, fortalte Brodin

Hovedaktørene bak prosjektet er RISE PFI, Mittuniversitet og MoRe Research. Målsettingen er å utvikle biobasert emballasje som holder for langtransport og blant annet kan brukes til fisketransport.

Nytt varemerke fra Tommen Gram
Jan Brunborg i Tommen Gram snakket litt om at selskapet er kjøpt opp av BEWi, som siden også har gjort flere oppkjøp og nå har blitt Europas største produsent av EPS. 

- Vi ønsker også å tilby mer fornybar plast. Dessuten burde vi eksportere den nordiske måten å resirkulere plast på, sånn at vi kan få brukt all plasten som flyter i elver og hav, sa han.
Tommen Gram arbeider med et nytt råstoff som utvinnes av brukte fiskegarn og som kan brukes til sprøytestøping av plastprodukter.

- Vi jobber for å kunne levere stadig flere biobaserte råstoff i tillegg til de fossile. Det er dessuten altfor mye plast som energigjenvinnes, så vi vil øke materialgjenvinningen også. Men det må gjøres på en måte som ikke øker matsvinnet.

Selskapet lanserte verdens første dampsperre basert på grønn PE i 2017, og materialet inngår nå i et pilotprosjekt på Gjøvik. Tommen Gram har også utviklet et nytt varemerke: «Emballasje designet for fremtiden».

Som vanlig var det helt fullt hos Zero som arrangerer disse møtene.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-03-23

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC