...
Dansk forsker: Mikroplast skyldes ikke emballasje
Søren Rahbek Østergaard påpeker at vanlig plastemballasje er for solid til å brytes ned til mikroplast.

Søren Rahbek Østergaard i Teknologisk Institut påpeker at plastemballasje ikke brytes ned til mikroplast. Det gjør derimot bildekk, maling, skosåler og veistriper.

I en artikkel i Gemini, som vi publiserte vi et utdrag fra på Packnews, tar biolog Martin Wagner til orde for at man må hindre plast i å havne i elver for å redusere marin plastforsøpling. Han sier at hovedutfordringen er mangel på kunnskap om mengden plastforurensning og hvor den kommer fra.

Mikroplast kommer ikke fra emballasje
- Plast brytes ned til mikroplast, sier han i artikkelen, og Søren Rahbek Østergaard påpeker at dette ikke gjelder plastemballasje. Ifølge en dansk undersøkelse er bildekk og maling hovedkildene til mikroplast. Andre kilder er slitasje fra sko, veistriper og klær.

Produsert mikroplast brukes som tilsetning eller råvare i kosmetikk, men ifølge det danske prosjektet utgjør dette kun en prosent av de landbaserte kildene til mikroplast. 99 prosent av den samlede mengden mikroplast stammer fra sekundær plast.

Sekundær plast oppstår ved slitasje av produkter med plast i, som skosåler, bildekk, veistriper og større plastbiter som havner i havet og brytes ned til mindre biter der.

Vanlig plast er så solid at den ikke brytes ned
- Det er ok at vår bransje tar skylden for de store plastbitene, som primært kommer fra Østen. Men vi skal ikke akseptere udokumenterte teser. Vanlig emballasje i plast er ganske enkelt så solid at den ikke er brutt ned enda. Biologisk nedbrytbar plast er en ganske annen sak, kommenterer Søren Rahbek Østergaard.

Søren Rahbek Østergaard er seksjonsleder Plast og Emballage ved Teknologisk Institut i Danmark. Han har i mange år vært aktiv i Scandinavian Packaging Assocation (SPA), der Emballasjeforeningen er med som representant for Norge.

Søren Rahbek Østergaard var en av de første som mottok WorldStar-prisen Lifetime Acchievement Award i 2017, etter å ha blitt nominert av SPA.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-01-11

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
marin forsøpling mikroplast Miljø

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC