...
Det samles inn stadig mer avfall fra norske strender
Antall ryddeaksjoner på norske strender økte med 108 prosent fra 2016 til 2017.

Hold Norge Rent har publisert en ny rapport etter strandryddesesongen 2017. Den gode nyheten er at det samles inn mer avfall fra strendene enn noen gang før.

Antall ryddeaksjoner økte med 108 prosent fra 2016 til 2017, mens antall deltakere økte fra 18 489 i 2016 til 48 702 registrerte ryddere i fjoråret.

Plastbiter topper listen
For sjuende året på rad er det uidentifiserbare plastbiter som topper funnlisten. De fem avfallstypene som ble funnet hyppigst i Norge var EPS, tau, uidentifiserte plastbiter, matvareemballasje og sanitæravfall.

Totalt står plast for over 76 prosent av funnene i Norge. Analyser av mulige kilder viser at 45 prosent av funnene stammer fra personlig forbruk. Avfall fra maritim sektor står for rundt 37 prosent, mens 12 prosent kommer fra bygg/anlegg og industri.

Cirka fem prosent er sanitæravfall som antas å stamme fra renseanlegg.

Det ryddes og kartlegges i hele Norden
Tilsvarende rydde- og kartleggingskampanjer er gjennomført i hele Norden (Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge) Her viser det seg at hele 90 prosent av funnne er plast. 43 prosent av dette stammer fra personlig forbruk. På den svenske østkysten består 96,5 prosent av funnene av plast.

Hold Norge Rent er Norges koordinator av Let’s Clean up Europe (LCUE) som er en felles ryddedugnad i Europa. 17 land deltok i mai 2017 da dugnaden ble arrangert for fjerde gang


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-01-03

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
marin forsøpling strandrydding

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC