...
- Bioøkonomi bør være interessant for mange
Direktør Kari Bunes sitter i styringsgruppen for The Bioeconomy Region og deltok i paneldebatten.
- Mye skjer globalt når det gjelder å skifte til biobasert økonomi, sa Guri Tveito.
- Bioøkonomien er naturlig sirkulær, forklarte Marianne Rist-Larsen Reime i OREEC.
- Norge er foran Sverige, for de satser på bioøkonomi, sa Gunnar Olofsson, styreleder i Statsskog.

Direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen deltok i en debatt på kick-off for for forskningsprosjektet "The Bioeconomy Region", som fremmer skogsbasert innovasjon.

14. desember ble det gjennomført kick-off for forskningsprosjektet The Bioeconomy Region, som skal fremme innovasjon, forretningsutvikling industriell transformasjon i skogbasert bioøkonomi.

Emballasjeforeningen er med i styringsgruppen for Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region», som tar sikte på å utnytte skogens ressurser som alternativ til fossile råstoff.

Utfordringer med innovasjonsarbeid
Kari Bunes deltok i paneldebatten om vekstprogrammer sammen med Erik Dahlen i Paper Province, Robert Ekengren i i4Plastics og Nils Haga fra Kjeller Innovasjon.

Kari Bunes startet med å forklare om emballasjenes rolle med å beskytte og markedsføre produktet og som informasjonsbærer for varedeklarasjoner og annen viktig informasjon, før hun kom inn på utfordringene med å delta i innovasjonsarbeid.

- En del bedrifter mangler ressurser til å være med i prosjekter. Det gjelder å se viktigheten av større samhandling mellom bedriftene. Det er også lettere å gjøre små utviklingsprosjekter enn store, sa hun.

Interessant for medlemsbedrifter i Emballasjeforeningen
Kari Bunes mener at prosjektet «The Bioeconomy Region» bør være interessant for mange av Emballasjeforeningens medlemmer.

- Vi har medlemmer i alle materialfraksjoner, og i dag er det mye oppmerksomhet om plast. En dreining fra fossile til fornybare råvarer må være interessant for dette prosjektet, sa hun

Det ligger et stort ubrukt potensial i biologiske ressurser fra skognæringen som kan brukes på en smartere og mer effektiv måte i regionene Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Värmland og Dalarna.

Prosjektet, som skal imøtekomme behovet for nye biomaterialer og fornybar energi, finansieres av Interreg Sverige-Norge.  Prosjektet har et totalbudsjett på 35 millioner kroner og skal pågå i tre år.

Redusere risikoen ved å sette produkter på markedet
Kick-off-møtet ble arrangert i Vitenparken Campus Ås, med deltakere fra de aktuelle fylkeskommunene, investormiljøene, forskningsinstitutter og industribedrifter. Oppstartsmøtet ble ledet av Paper Province.

- Prosjektet skal gjøre det leter og mindre risikofullt å sette nye produkter på markedet, sa Maria Hollander i Paper Province.

Representanter fra fylkeskommunene i Akershus og Hedmark fortalte litt om forholdene i sine respektive regioner før Guri Tveito i Landbruks- og matdepartementet fortalte om bioøkonomi-strategien som Stortinget har vedtatt.

- Mye skjer globalt når det gjelder å skifte til biobasert økonomi. EU ser bioøkonomi i sammenheng med sirkulær økonomi, og Norge er ikke i førersete her. Markedsendringene skjer fort, så her må man være på vakt for å henge med, sa hun.

Digitalisering
Endringer ligger i ny teknologi og digitalisering, noe som gir enorme muligheter og økt sårbarhet. Ifølge Tveito finnes de få manuelle reserveordninger, noe som innebærer at teknologien blir mer avhengig av teknologi.

- Kjempestore ressurser går til spille i dag. Når Nortura i Herland skal produsere produkter med høy verdi fra avskjær fra kylling og kalkun, gir dette en helt annen verdiskaping, sa Tveito.

Hun fortalte at dagens regelverk ikke er innrettet på sirkulær økonomi, og at reglene må endres, for at biobaserte skogprodukter skal kunne komme på markedet. – Dessuten må næringslivet komme på banen i større grad enn i dag, sa hun.

Sirkulær økonomi
Marianne Rist-Larsen Reime i OREEC fortalte hva sirkulær økonomi egentlig er, og hvordan bioøkonomi passer inn i dette bildet med sitat fra Bio-Based Industries Consortium: 

- Bioøkonomien er naturlig sirkulær, fordi karbonet trekkes ut av atmosfæren av planter. Etter bruk og gjenbruk av produkter laget av disse plantene, er karbonet tilbakeført til jorden eller atmosfæren igjen.

Hun viste også til Ellen MacArthur Foundation, som sier at alt som kan lages av olje, også kan lages av tre. Men det er ikke nødvendig slik at fornybare produkter automatisk er sirkulære.

- Biobrensel og biodrivstoff er gode eksempler på fornybar energi, men de har ingen naturlig plass i en sirkulær økonomi. Det spørs om ikke trevirket kan utnyttes bedre, sa Marianne Rist-Larsen Reime.

Les mer om The Bioeconomic Region her.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-12-19

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
Bioøkonomi forskning skogsdrift

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC