Sirkulærøkonomi til frokost hos Emballasjeforeningen
Hildegunn Bull Iversen i Loop tok tak i problemfokuset som emballasje ofte blir utsatt for.
Eirik Oland presenterte Handelens Miljøforum som er under etablering i disse dager.
Gunhild Solberg i Sirkel viser Norgesglasset de har fått laget for å profilrere glassemballasje.
Hildegunn Bull Iversen i Loop mener at det ikke kommer godt nok fram at emballasjen beskytter produkter.

Årets julefrokost hos Emballasjeforeningen var viet siste nytt fra noen som jobber med å få den sirkulære økonomien til å gå rundt: Handelens miljøfond, Loop og Sirkel (tidligere Syklus).

Overgangen fra lineær til sirkulær økonomi går ikke av seg selv. Noen må gjøre den faktiske jobben, og å gjøre det riktig krever kunnskap. Og som kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen sa innledningsvis: - Mange av dem som legger premissene, mangler kunnskap!

Handelens miljøforum
Eirik Oland i Grønt Punkt Norge startet julefrokostseminaret med å fortelle om Handelens miljøforum som er under etablering. Forumet skal forvalte vederlaget på 50 øre per plastpose som skal innkreves av produsent/importør av plastposer. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har akseptert ordningen.

- Vi har ingen avtale men en felles forståelse av at så lenge vi bidrar til å redusere bruken av plastbæreposer i Norge, er det greit, forklarte Eirik Oland, som er konstituert daglig leder i Handelens miljøforum.

Forumet har også fått et konstituert styre, og infrastrukturen bygges opp i disse dager. Etter planen skal forumet starte opp 1. mars 2018.

- Handelens miljøforum skal arbeide med å styrke plastgjenvinning, finansiere opprydning og støtte enkeltprosjekter. Det skal opprettes en fagkomite for hvert område, fortalte Oland.

Formidling av emballasjekunnskap er viktigere enn noen gang
Hildegunn Bull Iversen i Loop tok tak i problemfokuset som emballasje ofte blir utsatt for. – At emballasjen skal ta vare på produktet, kommer ikke godt nok fram, sa hun.

- Men noe av kritikken er berettiget. Når emballasjen ikke havner på riktig plass etter bruk, er det et problem. Rapporten fra strandryddedagen viser at 45 prosent av funnene er personlig forbruk. Av dette er 38 prosent emballasje, og 30 prosent er plast.

Loop ble startet av materialselskapene for å skape gode vaner for sortering av emballasje hos bedrifter og forbrukere. Organisasjonen har laget opplegg for barnehager og 4. klassinger for å skape gode holdninger i ung alder.

Loop har også laget filmen «En verden av emballasje», som viser hvordan smartere emballasje kan være bra for miljøet og redusere avfallsmengden. Filmen kan ses på www.miljoskole.no/video.
Loop er også med på relanseringen av Norske byggeklosser som kommer i 2018.

Høy gjenvinningsgrad på glassemballasje
I disse dager skifter Syklus navn til Sirkel, men arbeidsområdet er det samme: Å drive retur av glassemballasje i Norge. 95. 000 tonn glassemballasje samles inn i Norge hvert år, og det gir en returgrad på 93 prosent.

- Materialgjenvinning er en viktig del av sirkulærøkonomien. 100 prosent av det innsamlede glasset blir gjenvunnet, og det meste blir til ny glassemballasje. Etter at Moss Glassverk ble lagt ned, sendes returglasset ut av landet, fortalte Gunhild Solberg i Sirkel.

Noe av glasset som samles inn, blir til byggematerialet Glasopor, som består av 20 prosent glass og resten luft. En viktig årsak til den høye innsamlingsgraden for glass, skyldes trolig at 45 prosent av husholdningene har hjemmehenting av glass- og metallemballasje.

Også Sirkel er opptatt av kommunikasjon og samarbeid i verdikjeden.  – Vi har for eksempel et samarbeid med Santa Maria og Hadeland Glassverk for å vise at glassene til tacosausen gjenvinnes. Og vi har nylig laget 300 Norgesglass som skal brukes til kampanjer, forklarte Gunhild Solberg.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-12-18

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
frokostseminar sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC