...
VTT og byen Nokia vil resirkulere plast på ny måte
- Målet er å konvertere resirkulert plast til et material som tilsvarer jomfruelig plast, sier Mikko Nieminen, Sakari Ermala og Satu Pasanen.

Det tekniske forskningssenteret VTT og Nokia by planlegger å utvikle et nytt plastgjenvinningskonsept for bio- og sirkulærøkonomi.

Målet er å konvertere resirkulert plast til et material som tilsvarer jomfruelig plast. Plastgjenvinningen skal etter planen legges til ECO3 næringspark i Nokia by. Det er ventet at prosjektet vil generere ny virksomhet basert på industriell utvikling, både for resirkulering av plast og for bruk av gjenvunnet plast.

Mer effektiv resirkulering av plast
Utvikling av nye konsepter for bruk av gjenvunnet plast støtter Nokias byplanleggingsstrategi. I beste fall vil effektiviteten i plastresirkulering øke. Dessuten kan innbyggerne i Nokia bli pionerer på materialgjenvinning, som er bra for miljøet.

Studien skal resultere i et fabrikkonsept som er utviklet av VTT for industriell skala. Fabrikkens innhold avgjøres av volumer og kvaliteten på plaststrømmene, samt tilgangen på ny teknologi. Dessuten vil nabobedriftenes behov, interessen fra hjemlig og internasjonale selskaper og transportforbindelse påvirke resultatet.

VTT har analysert alternative teknologier og estimert investerings- og driftskostnader for resirkuleringen. Verte OY, som er byen Nokias utviklingsselskap, inviterer interesserte bedrifter med i et fremtidig samarbeid.

Stort potensial
VTTs ekspertise på sirkulær økonomi har vært tilgjengelig for bedriftene som har utviklet næringsparken ECO3.

- I Finland har vi et stort, uutnyttet potensial for rasjonell bruk av avfall og sidestrømmer – også når det gjelder bærekraftig utvikling og det finansielle rammeverket, sier Antti Arasto i VTT.

- Prosessen med å utvikle nye forretningsmodeller og fjerne gammel, og ikke-bærekraftig praksis har så vidt begynt. Nå først begynner vi å forstå fordelene med den økte datamengden, for eksempel.
For ECO3 næringspark er det nå laget et veikart for industriskala gjenbruk av resirkulerte fraksjoner.

Hvis dette blir realitet, vil det bety mange nye arbeidsplasser i næringsparken.
- Innovasjonskjeden vil produsere merverdi for bedriftene der og for forretningsdrift og forskning som omfatter plastgjenvinning, sier Sakari Ermala, adm. dir. i Verte Oy.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-12-14

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
Bioøkonomi gjenvinning plastemballasje resirkulering sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC