...
Cellulose erstatter plast i fremtidens emballasje
Maria Edblad viser eksempel på hvordan PlastiCel-materialet kommer til å se ut på MoRes eksperimentpapirmaskin.
Prosjektgruppen for PlastiCel (fra v.): Ulrika Andreasson (SCA), Magnus Norgren (Miun), Maria Edblad (MoRe Research), Kristin Syverud (RISE PFI) och Bo Westerlind (Miun). Foto: Anna Svedberg.

Interreg-prosjektet PlastiCel har som mål å utvikle nanocellulose- og cellulosekompositter med barriere og isolerende egenskaper som kan erstatte plast.

Hovedaktørene bak prosjektet er RISE PFI, Mittuniversitet og MoRe Research. Målsettingen er å utvikle biobasert emballasje som holder for langtransport og blant annet kan brukes til fisketransport.

Som en konsekvens kan fremtidens fiskekasser bestå av temperaturisolerende komposittmaterialer av cellulose/nanocellulose med gode barriereegenskaper mot fukt og luft. Emballasjen bestrykes med en tynn film av plastifisert cellulose og nanocellulose som gir barriere mot oksygen.

En skumformet kjerne av plastifisert cellulose og nanocellulose gir isolerende egenskaper som opprettholder lav temperatur i emballasjen under transport. I løpet av prosjekt skal man øke kompetansen om materialene, produsere emballasje i pilotskala og utvikle demonstratorer.

- Ved Mittuniversitetet driver vi grunnleggende forskning om cellulosekompositter og nanocellulose, sier Magnus Norgen, professor i kjemiteknologi.

– Vi gleder oss til samarbeidet og håper at vi til sammen med våre partnere kan fordype forskningen ytterligere, samtidig som vi utvikler nye produkter som kan erstatte fossilbasert plast i samfunnet.

- For å redusere store menger av det plastavfallet som havner i verdenshavene, er det viktig å bytte ut plast i alle applikasjoner der det er mulig, sier Malin Brodin, prosjektansvarlig ved RISE PFI.

Cellulose er biologisk nedbrytbart og en bra alternativ råvare til plastfilm og isolerende skum som brukes i emballasje. PlastiCEl-prosjektet er på linje med flere andre prosjekter ved RISE PFI, og gjennom nært samarbeid med svenske forskningspartnere håper man å finne nye løsninger.

- PlastiCel er ytterligere et nanocelluloseprosjekt der vår eksperimentpapirmaskin blir viktig for å produsere interessante prøver med nanocellulose som en viktig komponent, sier Maria Edblad, prosjektansvarlig MoRe Research.

Maskinen er ved hjelp av tekniske modifiseringer tilpasset forsøk med nanocellulose, noe som gjør den interessant i en lang rekke prosjekter.

- I og med den store interessen for å kunne skalere opp bruksområder med nanocellulose har den fått en real renessanse, avslutter Edblad.

Svensk-norsk forskningsprosjekt
PlastiCel er et svensk-norsk forskningsprosjekt med forskere fra RISE PFI, Mittuniversitetet og MoRe Research. Industripartnere er SCA, Domsjö Fabrikker, Essge-Plast, Ranheim Paper & Board, Tommen Gram og BeWi.

Prosjektet finansieres med støtte fra EUs regionale utviklingsfond Interreg.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-12-13

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
cellulose fisk fiskeemballasje forskning nanocellulose nanoteknologi plastemballasje utvikling

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC