...
Nye brosjyrer med råd om håndtering av papirsekker
European Sack Group har laget en brosjyre med praktiske råd for fyllere, distributører og handel om hvordan man forebygger skader i papirsekkenes verdikjede.

CEPI Eurokraft og EUROSAC har i samarbeid utviklet nye retningslinjer for fylling, lagring og distribusjon av industrielle papirsekker.To brosjyrer kan lastes ned nederst på siden.

Dårlig håndteringspraksis kan øke risikoen for at papirsekkmaterialet eller papirsekkene skades.

Brosjyre med praktiske råd
European Sack Group, som samarbeidet mellom CEPI Eurokraft og EUROSAC kalles, har laget en brosjyre med praktiske råd for fyllere, distributører og handel om hvordan man forebygger skader i papirsekkenes verdikjede.

- Papirsekker er svært sterke og bærekraftige emballasjeløsninger for pulvermaterialer, fastslår Catherine Kerninon, General Delegate i EUROSAC.

- Med våre håndteringsanbefalinger vil vi hjelpe fyllere, distributører og handel med å identifisere aspekter i driften hvor de kan redusere eller eliminere skader på grunn av ukorrekt håndtering eller palleteringsprakis.
Hun understreker at ved å benytte best praksis vil man utnytte fordelene med papirsekker på best mulig måte.

Utgitt i to utgaver
Retningslinjene er utgitt i to brosjyrer for å treffe alle aktører i papirsekkenes verdikjede som håndterer tomme og fylte sekker.

* Del 1 inkluderer best praksis der sekkene fylles
* Del 2 er rettet mot distributører og handel.

Begge brosjyrene informerer om lagring, fylling, håndtering og stabling av pallelaster fram til lagring og fremvisning av sekker, med mange flotte illustrasjoner. Brosjyrene forklarer også potensiell risiko i de forskjellige driftsfasene, hvilke konsekvenser dette kan gi og råd om hvordan man håndterer sekkene riktig.

Retningslinjene er tilgjengelige på engelsk, fransk, italiensk og tysk og kan lastes ned på nettsidene til EUROSAC og CEPI Eurokraft. Mer informasjon på www.eurosac.org.

Last ned retningslinjene her


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-12-08

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
papirsekk

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC