TINE Investerer 77 millioner euro i nytt Jarlsberg-anlegg
Fjerning av eksportstøtten gjør at eksport fra Norge blir ulønnsomt. Det europeiske markedet skal i stedet betjenes fra TINEs nye fabrikk i Irland.

TINEs styre har besluttet å investere 77 millioner Euro i et meieri i Irland med kapasitet til å produsere 20.000 tonn Jarlsberg-ost i året for markedet utenfor Norge.

Målet er å sikre og forsterke salget av Jarlsberg® utenfor Norge. Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom.

Fortsatt produksjon i Norge
Beslutningen om å utvikle et hypermoderne og klimavennlig Jarlsberg®-anlegg i Irland bygger på beslutningen TINEs styre tok våren 2016 om å starte planleggingen av anlegget.

– Jarlsberg® for det norske markedet skal fortsatt produseres i Norge av norsk melk. Nå har vi bygget opp en løsning som har fremtiden foran seg, og gjennomfører prosjektet med å sikre og øke salget av Jarlsberg® utenfor Norge, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

Dagens Jarlsberg®-eksport baserer seg på ordningen med eksportstøtte. I WTO er det enighet om at ordningen med eksportstøtte skal opphøre og norske myndigheter har besluttet å fase denne ut i løpet av 2020.

Eksport ikke lønnsomt
– TINE har vurdert ulike muligheter for eksport uten subsidier, og konkludert med at eksport fra Norge i dagens markedssituasjon ikke på noen måte vil være lønnsomt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

- Det er viktig for TINE å ta vare på de verdiene den norske bonden har bygget opp internasjonalt. Merkevaren Jarlsberg® står for en betydelig del av TINEs internasjonale omsetning på 2,9 milliarder kroner.

TINE gjør ulike vurderinger av kapasitetsbehov parallelt med investeringen i Irland. Endringer i hvilke anlegg som produserer hva er en del av en større vurdering der konklusjonen blir klar senere.

TINEs nye anlegg i Irland skal ligge på et område i direkte tilknytning til meierisamvirket Dairygolds anlegg i Mogeely, i Cork sør i Irland. Samarbeidet med Dairygold har vart i over ti år, og det er på deres eksisterende anlegg TINE allerede i dag leier produksjonskapasitet for Jarlsberg®.

Høy landbrukskompetanse i Irland
Det nye anlegget vil leie en rekke fasiliteter med Dairygold, som varme, vann, elektrisitet, samt avfallsfiltrering og felles miljøvennlig utslipp. Som en del av prosjektet vil Dairygold også investere betydelig.

Anlegget skal settes i stand til å produsere inntil 20.000 tonn Jarlsberg® årlig.

– TINE har valgt å legge denne produksjonen til Irland på grunn av kvalitet på råvaren og høy landbrukskompetanse i landet, sier konstituert konserndirektør TINE Internasjonal Atle Kjøl Jacobsen..

- Samtidig har Irland et stort engasjement i å produsere mat på en miljøvennlig måte. Jarlsberg® er kjennetegnet av godt håndverk helt fra den enkelte bonde via ystingen på meieriet til produktet ligger i butikk, en hemmelig, norsk ingrediens og en unik smak

Ost i verdensklasse
- Jarlsberg® er en ost i verdensklasse og vi ser frem til å støtte TINE i deres arbeid med å øke det internasjonale salget, sier styreleder James Lynch i Dairygold.

- Jeg er trygg på at det foreslåtte nye Jarlsberg®-anlegget i Cork kun er starten på den neste fasen i et langt og fruktbart samarbeid mellom våre to bondeeide landbruksselskaper

Prosjektet vil fortsatt være i en planleggingsfase i en periode og enkelte offentlige godkjenninger gjenstår.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-12-08

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
investering Nybygg ost

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC