...
Fremtidens løsninger krever mer av det vi liker minst
- For å lykkes i en verden i endring, må bedriftene forandre seg. Men ingen liker forandring, sa Klaus Røiri.
Deltakerne i smartPACK diskuterte livlig de aktuelle problemstillingene som ble servert.
Jørgen Ingeberg er deltidsansatt i Emballasjeforeningen som prosjektleder i smartPACK.
- Kunstig intelligens er ikke noe annet enn et veldig godt verktøy, sa Morten Goodwin

På en workshop for forskningsprosjektet smartPACK, ble det klart at for å lykkes i fremtiden må bedriftene gjøre mer av det de liker minst: Forandring.

- Forandring fryder ikke, sa Klaus Røiri fra selskapet Innoco som var leid inn for å inspirere deltakerne i smartPACK til å tenke utenfor sine vante baner. Røiri nevnte flere eksempler på sjefer som har gjort ukloke valg, som å takke nei til the Beatles, før han nevnte egne erfaringer.

Fokuser på behov, ikke på løsningen
- Jeg har en fortid i selskapet Tomra, der vi var veldig fornøyd med datidens panteautomater, selv om kunden klagde på at flaskene veltet. En ny maskin eliminerte dette problemet helt, men det skjedde først da en ny sjef tok tak i problemet.

En annen ting er hvordan vi tar tak i et problem når vi først har bestemt oss for å gjøre noe med det. De aller fleste vil velge å fokusere på løsningen i stedet for å definere behovet.

Røiri siterte Albert Einstein som sa at hvis man får en time på å redde verden, bør man bruke 55 minutter på å definere problemet og 5 minutter på løsningen.

"Learning by tryning"
- Vi har lansert begrepet «Learning by tryning», som ikke alle bedrifter er åpne for. Vi mener man faktisk bør gi premie til dem som tør å feile.

Klaus Røiri sa også at spontane ideer har 28 prosent sjanse for å lykkes, mens å definere et behov i markedet har 69 prosent sjanse.

- Hva er det folk irriterer seg over? Hvor er det skoen trykker? Løsninger som tar tak i dette vil ofte lykkes, sa han.

Næringsklynge
Etter denne innledningen lanserte seks bedrifter sine utfordringer, som deretter skulle diskuteres i gruppearbeid. Prosjektleder Jørgen Ingeberg forteller at tilbakemeldingene på workshop’en som ble holdt hos Nofima i Ås hittil har vært gode, og at det stadig nye deltakere kommer til.

- Neste workshop blir i februar 2018, men vi får komme tilbake til den eksakte datoen, sier han.

smartPACK er en næringsklynge som skal legge til rette for innovasjon og utvikling av smarte emballerings- og distribusjonsløsninger. I klyngen inngår bedrifter, organisasjoner, offentlige aktører og akademia i Akershus, Oslo og Østfold i et samarbeid om morgendagens emballasje og distribusjon.

I alt er 30 bedrifter, organisasjoner og fylkeskommuner med i prosjektet.

Emballasjeforsk/Emballasjeforeningen
smartPACK er et av 22 pågående prosjekter initiert av Emballasjeforsk, og sekretariatet for både smartPACK og Emballasjeforsk drives av Emballasjeforeningen.

Les mer om smartPACK her: http://www.smartpackinnovation.no/


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-11-24

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
forskning smartPACK

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC