Europeisk plastindustri støtter sirkulærøkonomi
Seks europeiske plastindustriorganisasjoner stiller seg bak EUs pakke for sirkulær økonomi.
Disse seks organisasjonene støtter opp om punktene i EUs pakke for sikulær økonomi.

De europeiske plastorganisasjonene EuPC, Petcore Europe, PCEP, Plastics Europe og Plastic Recyclers Europa stiller seg bak EUs pakke for sirkulær økonomi.

EUs pakke for sirkulær økonomi inneholder en del punkter som europeisk plastindustrien bekrefter at de stiller seg bak:

  • Null plast skal havne på deponi fra 2025. Dette sikrer at plast kan brukes som en ressurs og ikke ender opp i naturen.
  • Målet om at 55 prosent av plastemballasjen skal være forberedt for gjenbruk og resirkulering innen 2025 er utfordrende, men organisasjonene er villige til å gjøre sitt og oppfordrer andre interessenter om å gjøre det samme.
  • Organisasjonene vil innføre obligatorisk, separat innsamling av emballasje fra husholdningene fra 2025.
  • Kommisjonen skal innføre en uniform metodikk for å beregne mål for «forberedelse til gjenbruk og resirkulering», samt målepunktene for resirkulering. Dette vil skape et sammenlignbart og oversiktlig marked for alle aktører.
  • Teknologiske innovasjoner i plastens verdikjede skal øke plastens potensial.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-11-20

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
EU-harmonisering sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC