650 serveringssteder er i gang med å kutte matsvinn
Data fra hoteller og kantiner viser at det finnes et stort potensial for matsvinnreduksjon også i serveringsbransjen.

Det historiske samarbeidsprosjektet om å redusere matsvinnet med 20 prosent i minimum halvparten av matomsetningen i serveringsbransjen, er godt i gang.

650 serveringssteder har nå tilsluttet seg prosjektet og er i gang med å kartlegge sitt eget matsvinn og utarbeide tiltak for å redusere det.

KuttMatsvinn 2020
I januar i år lanserte NorgesGruppen, Matvett og andre samarbeidspartnere KuttMatsvinn2020, der sentrale aktører i serveringsbransjen gikk sammen om å kutte matsvinnet.

Med hotellkjedene Nordic Choice og Scandic, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og leverandørene ASKO, Unilever og BAMA i spissen, har så langt 650 serveringssteder tilsluttet seg dette samarbeidsprosjektet.

- Det er gledelig å se at så mange spisesteder er med allerede, sier Stig Jørgensen i ASKO.

- Målet er å få med så mange store og små aktører som mulig innenfor hotell, kantine, restaurant, servicehandel og offentlig virksomhet på å redusere sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020, og vi er stolt over å bidra til at norsk serveringsbransje når FNs bærekraftmål om å halvere matsvinn på verdensbasis.

Tallenes tale
De første estimatene fra kartleggingen i KuttMatsvinn2020, som gjennomføres av Østfoldforskning på vegne av prosjektet, viser at det kastes omtrent 9000 tonn nyttbar mat fra norske hoteller og kantiner per år.

Dette tilsvarer mat for en halv milliard kroner eller 25 000 tonn CO2. For å nå målet om 20 % reduksjon innen 2020 må matsvinnet reduseres med ca. 1800 tonn mat, noe som tilsvarer en reduksjon på 5000 tonn CO2 eller 90 millioner kroner spart fra disse to segmentene.

Nærmere analyser fra hotellene viser at det kastes 127 gram nyttbar mat per servering. Av alt som kastes, burde mellom 60-70 prosent vært utnyttet. Produksjon/servering står for 70 prosent av svinnet, mens tallerkensvinnet som gjestene legger igjen står for 30 prosent.

Stort potensial i serveringsbransjen
Det finnes foreløpig ikke nok data fra restaurant, servicehandel og offentlig virksomhet til å beregne omfanget på matsvinnet herfra.

- Nye, historiske data fra hoteller og kantiner viser at det finnes et stort potensial for svinnreduksjon også i serveringsbransjen, sier Anne-Grete Haugen i Matvett, som er prosjektleder for KuttMatsvinn2020.

- Vi vil fortsette å jakte matsvinnet i restauranter, catering, servicehandel og offentlig matservering, og denne innsikten hjelper oss til å definere årsakene og iverksette gode tiltak som vil gi positiv effekt for lønnsomhet, miljø og samfunn.

Oslo Kommune er med som første offentlige aktør
Som en stor innkjøper av mat og tjenester knyttet til mat, signerer Oslo kommune i dag en avtale med Matvett om deltagelse i KuttMatsvinn2020.

- Å redusere matsvinn er noe alle tjener på, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

- I tillegg til å spare miljøet ved å bruke den maten som er produsert, er det også penger spart. Samtidig håper jeg at denne avtalen gir ansatte, sykehjemsbeboere og barnehagebarn god mat i riktige mengder. Slik kan fokus på matsvinn også føre til fokus på matkvalitet.

- Vi ønsker å bidra til å kutte matsvinnet i Oslo, og oppfordrer andre aktører og kommuner til å gjøre det samme, sier Berg.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-10-11

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
matsvinn

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC