Merkevareeiere bør rette innsatsen mot Superledere
For å nå ut til forbrukerne bør merkevareeiere gå gjennom superbrukerne og den digitale emballasjen,
Tetra Pak Index 2017 viser at emballasjen har en viktig rolle som en portal til større forbrukerengasjement.
- Den digitale emballasjen gir merkevareeieren direkte link til forbrukeren gjennom en viktig kommunikasjonskanal – selve produktet, sier Alexandre Carvalho.

Tetra Pak Index 2017 har definert Superledere som merkevareeiernes viktigste målgruppe for å lykkes med digitaliseringen og kommunikasjon med forbrukerne.

Super Leaders er definert som et digitalt samfunn av «early adopters» og «brand amplifiers», altså mennesker som raskt tar i bruk ny teknologi og på denne måten bidrar til å forsterke – eller svekke varemerket, ifølge Tetra Pak Index 2017.

Gå gjennom superlederne
- Selskaper sin ikke lykkes med å engasjere Superlederne på den rette måten, kan risikere å gå glipp av muligheten til å dra nytte av deres innflytelse og hjelp til å bygge opp virksomheten, skriver Tetra Pak på sin nettside.

- Merkevareeierne må fokusere sin nettvirksomhet på den nye generasjonen påvirkere hvis de skal lykkes i en tilkoblet og informasjonsfokusert verden, ifølge Tetra Pak 2017 Index.

Superlederne har størst påvirkningskraft i det utvidede nettsamfunnet, og dersom de blir engasjert kan de bidra til å spre budskap, skape meninger og hjelpe til å bygge tillit i produktene.

Rapporten viser at tredjeparts, brukerskapt innhold blir stadig viktigere, og at dette ofte er mer overbevisende enn direktekommunikasjon fra merkevareeierne. Ved å konsentrere seg om superbrukerne, kan merkevareeierne fokuseres ressursene på en mindre gruppe, og samtidig nå ut til et bredere publikum.

Mest aktive på nettet
Tetra Pak Index 2017 har eksempler og cases som viser at mange merkevarer allerede er i gang med denne tilnærmingen. Superlederne representerer kun 7 prosent av online-publikumet, men er samtidig de meste aktive og sosiale på nett.

Over halvparten av dem (57 prosent) skriver om eller evaluerer merkevarer og produkter hver uke. Nesten to av tre sier at sannsynligheten for å gjøre dette er større etter en positiv opplevelse.

Tre av fire forventer at merkevareeierne svarer på deres evaluering og rangering og at interaksjon med merkevarer på sosiale medier øker deres oppfattelse av merkevaren.

Forbrukere leter etter produktinformasjon
Rapporten viser også at kundereisen endrer seg fra en lineær prosess til et komplisert nettverk av mange berøringspunkter. Dagens forbrukere leter etter produktinformasjon før, under og etter kjøpsprosessen.

De vil gjerne ha minst fire informasjonskilder før innkjøp, og mange av disse er utenfor merkevarens kontroll.  Dette er en god grunn for bedriftene til å påvirke superlederne, da deres anmeldelser og samtaler med merkevaren, utgjør den mest troverdige informasjonskilden for forbrukerne.

- Bruk av nye metoder for å nå ut til tilknyttede forbrukere er spesielt viktig når det gjelder generasjon Z og andre som blir en viktig kundegruppe, soer Alexandre Carvalho, Director Market Services i Tetra Pak.

- De har vokst opp i en digital verden og forventer at merkevarene skal kommunisere på samme måte. Epoken med passiv enveiskommunikasjon er over. Merkevarene må justere kommunikasjonen og bruke kanalspesifikt, smart, autentisk og engasjerende innhold for å utnytte mulighetene i den nye verdenen.

Emballasjen har en viktig rolle
I tillegg viser rapporten at emballasje har en viktig rolle som en portal til større forbrukerengasjement. Digitale koder som er trykket på emballasjen kan for eksempel gi kundene informasjon av produktet rett til kilden.

Emballasjen kan også transformeres til en plattform for toveis informasjonsflyt der merkevareeierne kan skaffe verdifull informasjon om forbrukere og dele informasjon om produktet.

- Den digitale emballasjen gir merkevareeieren direkte link til forbrukeren gjennom en viktig kommunikasjonskanal – selve produktet. For å få mest ut av denne heleide kanalen teste vi ut bruk av «augmented reality» og annen digital teknologi på vår emballasje for å hjelpe kundene med å være i forkant av utviklingen.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-09-18

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
digitalisering emballasje Forbrukeratferd forbrukerfokus

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC