VPK Peterson satser stort på emballasjeoptimering
Sparer vi penger, sparer vi ressurser også, men det er lettere å snakke om besparelse i kroner, sier Mari Haugesten i VPK Peterson.
Gilde har skiftet ut de gamle ombrukskassene i plast med bølgepapp fra VPK Peterson. Det sparer mange trailerlass på veiene.

- Vår nye eier gir oss mulighet til å investere i fremtiden og kontinuerlig forbedring av emballasjen gjennom verdikjeden, sier Mari Haugesten.

- Sparer vi penger, så sparer vi ressurser også, men det er enklere å snakke om besparelse i kroner, fordi det er målbart, fortsetter hun.

Har investert 70 millioner kroner
VPK Peterson er Norges største produsent av bølgepappemballasje med en markedsandel på 39 prosent. 200 ansatte stor for en produksjon av 80 millioner kvadratmeter bølgepappemballasje årlig. Det blir 25 fulle lastbiler hver dag.

- Siden 2007 har vi investert cirka 70 millioner kroner i fabrikken. Vi driver kontinuerlig emballasjeoptimering med utgangspunkt i CEN-standardene og Stand 009, sier hun.

Innsparingen kommer gjennom opprydning i artikler, standardisering og forenkling av artikler og prosesser, samt forbedring og optimalisering av artikler og prosesser.

Ifølge Haugesten er det mange som påvirker emballasjens utforming:

  • Produktsjefen
  • Produksjonsavdelingen
  • Produktutviklingsavdelingen
  • Emballasjeleverandøren
  • Marketingavdelingen
  • Innkjøpsavdelingen
  • Logistikkavdelingen

- Ikke alle disse har sammenfallende interesser, og de er opptatt av ulike deler av verdikjeden. Derfor er det nødvendig å se verdikjeden som en helhet.

Mindre feil med standardisering
Standardisering og forenkling gir mindre feil gjennom hele bedriften, men det er ikke alltid standardisering er det mest lønnsomme. Optimalisering innebærer at man bruker en emballasje som heller er litt for sterk enn for svak, siden brekkasje gir svinn og høyere kostnader.

VPK Peterson har levert en rekke eksempler til årets NOK-rapport, for eksempel bølgepappesker som erstatning for plastbakker hos Nortura. Dette har gitt 120 færre trailerlass årlig. I tillegg sparer Nortura 760 160 rundturer med plastbakker som ikke lenger er nødvendig.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-08-30

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.



HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC