Optimering gir million- og miljøgevinst for REMA 1000
Prosjektet er et av flere tiltak hos REMA 1000 for å redusere miljøbelastningen i verdikjeden.
- Emballasjeoptimering innebærer en ren kostnadsreduksjon uten investeringer og nevneverdige kostnader. Samtidig gir det en betydelig miljøgevinst, forklarer Amund Aalstad.

Amund Aalstad har via sitt eget firma EmballasjePartner gjennomført et forprosjekt som viser at REMA 1000 kan spare mange millioner på emballasjeoptimering.

- Emballasjeoptimering innebærer en ren kostnadsreduksjon uten investeringer og nevneverdige kostnader. Samtidig gir det en betydelig miljøgevinst, forklarer Amund Aalstad.

Han har 17 års erfaring fra bølgepappbransjen og påpeker at man kan skape oppmerksomhet internt ved å tallfeste mulighetene. - Besparelsene hentes ut fra alle ledd i forsyningskjeden med mer effektiv logistikk, komprimert lager, lavere håndteringskostnader, lavere emballasjeinnkjøp og økt produktivitet.

Gror fast i etablerte rutiner
Amund Aalstad tror at mange bedrifter har lett for å gro fast i etablerte rutiner som kanskje var riktige for ti år siden. Endrede forutsetninger kan åpne for nye måter å gjøre ting på.

Han forteller at REMA 1000 tok kontakt for å optimalisere vareflyten fra vareprodusent til butikkene. Målet var blant annet å øke effektiviteten ved utpakking og plassering av produkter i butikk. De ville også innføre standardisering og avdekke viktige kriterier for fremtidige innkjøp av emballasje.

- Vi har gått gjennom 15.000 varelinjer for å utsortere muligheter. Vi endte opp med å fokusere på 150 aktuelle produkter og laget en sjekkliste for antall F-pak, antall F-pak per D-pak, materialforbruk for F-pak, antall varianter D-pak, vare- og pallutnyttelse, osv.

- De aller fleste kan halvere antall D-pak, og noen ganger kan justering av høyden på D-pak gi plass til et lag til på pallen.

Sparer 8 millioner kroner
Forprosjektet som nå er under implementering vil gi nesten 10.000 færre ferdigvarepaller, 160 færre trailere og 50 tonn lavere CO2-utslipp per år.

Amund Aalstad har nå laget en arbeidsliste basert på de 150 produktene som ble valgt ut. Implementeringen vil ta en til to måneder for quick-fix, mens endringer i D-pak tar cirka tre måneder og F-pak seks måneder.

- Når forslagene blir gjennomført, vil REMA 1000 kunne spare 8 millioner kroner årlig gjennom økt produktivitet i pakkeprosessene, endret pakketeknologi, reduserte pakketid og redusert kompleksitet, avsluttet Amund Aalstad.

Les mer om emballasjeoptimering her


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-08-29

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bærekraft dagligvarer effektivisering emballasjeoptimering klima klimakutt Miljø

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC