Frukt lager sin egen atmosfære i emballasjen
Frisk frukt og grønnsaker bruker oksygen og skiller ut CO2, vann og varme etter at de er høstet.
Ved å utnytte produktenes evne til å forbruke oksygen og skille ut CO2, kan man lage atmosfære i emballasjen uten å tilføre gasser.

Holdbarhet på frukt og grønnsaker i handel er en utfordring. Den mest brukte teknologien utnytter produktetenes evne til selv å lage optimal atmosfære i emballasjen.

Emballasjens rolle har endret seg med årene. Før brukte man den for å samle og beskyttet frisk frukt og grønt mot fysisk påvirkning under distribusjon og salg. Nå  skal den også  forbedre kvaliteten og forlenge holdbarheten på frukt og grønt.

MAP i samspill med produktet
En av de mest anvendte metodene er pakking i modifisert atmosfære (MAP). Denne metoden gjør at atmosfæren inni emballasjen danner et samspill med produktets respirasjonshastighet og emballasjefilmens permeabilitet -  det vil si dens gjennomtrengelighet for gasser.

Frisk frukt og grønt er levende plantevev som puster. Det vil si at de bruker og skiller ut CO2, vann og varme etter at de er høstet. Ved respirasjon brytes produktenes karbohydrater ned på grunn av deres forbruk av oksygen og dannelse av CO2, vann og energi.

Det er de siste produktene som brukes til å opprettholde cellenes struktur og funksjonalitet. Er det ikke nok oksygen til rådighet, brytes karbohydratene ned til CO2, alkohole og varme. Dette medfører at produktet blir kvalt og uspiselig.

Lager atmosfære uten å tilsette gasser
Utfordringen er å velge riktig emballasjeløsning til frisk frukt og grønnsaker som forstetter å bruke oksygen og utskille CO2 etter at de er høstet. Men ved å utnytte denne evnen, kan produktene selv skape atmosfære i emballasjen, uten bruk av gasser.

Denne formen for modifisert atmosfærepakking kalles blant annet E-MAP og er den mest brukte teknologien for pakking av fersk frukt og grønnsaker. Kjenner man produktets vekt og respirasjonstid ved ønsket oppbevaringstemperatur, samt emballasjens areal og volum, kan man ved hjelp av matematiske modeller beregne emballasjefilmens optimale permeabilitet.

Detaljer om metoden er gjengitt i en artikkel i Medlemsinformation fra Teknisk Institut, Emballage og Transport.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-06-29

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
frukt grønnsaker MAP modifisert atmosfære plastfilm

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.MEST LEST
HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC