Nordisk matsvinnprosjekt vekker oppsikt i EU
Det nordiske matsvinnprosjektet ble presentert på en konferanse på Gardermoen i slutten av april.
Hanne Møller fortalte at prosjektet har vist at økt holdbarhet på matvarer gir mindre svinn.
Karin Führ Lindqvist i det svenske innovasjonsdepartementet fortalte at målet med prosjektet var å utvikle teknologi og metoder for å bearbeide avfall.

- Jeg tror vi nå frem på EU-nivå med vårt arbeid for å redusere matsvinn, sa statssekretær Terje Halleland da han åpnet den nordiske matsvinnkonferansen.

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte en nordisk konferanse på Gardermoen 27. april der resultatene fra det nordiske matsvinnprosjektet ble presentert.

Sløsing med globale ressurser
Karin Führ Lindqvist i det svenske innovasjonsdepartementet fortalte at målet med prosjektet var å utvikle teknologi og metoder for å bearbeide avfall.

- Matsvinn koster 940 milliarder dollar og representerer en sløsing med globale ressurser. Det gir økte klimautslipp å produsere den maten som skal erstatte den som blir kastet, slo hun fast.

Matsvinnprosjektet er en del av Nordisk råds prosjekt for grønn vekst i den nordiske regionen, og Lindqvist tror at matsvinnprosjektet, som ble lansert i 2012, vil gi resultater.
- Norden viser vei, sa hun.

10 millioner kroner over tre år
Nordiske ministere vedtok å bruke 10 millioner danske kroner over tre år i prosjektet som ledes av det svenske Livsmedelsverket og der Sverige, Finland, Danmark og Norge er med.

Oppstarten var i Uppsala i januar 2013, med fokus på tre områder: Å skaffe fakta om matsvinn i primærproduksjon, datomerking og redistribusjon. Det ble satt 17 mål for reduksjon av mastvinn.

Ifølge Karin Fuhr Lindqvist har det nordiske prosjektet påvirket EU til å sette målet om å halvere matsvinnet innen 2030.

Økt holdbarhet gir mindre svinn
Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning har ledet redistribusjon av mat, mens hans kollega Hanne Møller har ledet prosjektet for datomerking. Hun sier at prosjektet har vist at økt holdbarhet på matvarer gir mindre svinn.

- Pakking med bruk av gass hemmer bakterier og øker holdbarheten for mange matvarer, sier hun. – Dessuten er det viktig at forbrukerne får mer informasjon om varenes holdbarhet etter at de er åpnet. De må få hjelp til å forstå forskjellen på «best før» og «siste forbruksdag».

Det som nå skjer er at mange kaster mat når best før-datoen passeres. Forbrukere vet også lite om betydningen av temperaturen i kjøleskapet, samt hvordan maten lages. Dermed er de også usikre på om maten er spiselig.

Stor reduksjon av matsvinn med ny pakkegass
Oddvin Sørheim i Nofima slo fast at uemballert mat er uegnet for massene. Men pakkemetoden har mye å si.

- Da Norgesgruppen la om fra høyoksygen til 60 prosent CO2 og 40 prosent N2 i november 2014, ga dette en enorm reduksjon i matsvinnet, fortalte han.

ICA Sverige legger også om sin pakking av kjøtt fra høyoksygen til vakuumpakking for å doble holdbarheten og dermed redusere matsvinnet.

Håper på videre samarbeid
Det nordiske prosjektet er nå avsluttet, men flere antydet at det kunne være bra å bygge videre på det nettverket som er bygget opp i prosjektet.

- Vi skulle gjerne gå videre, men det krever en finansiering, sa Karin Führ Lindqvist. I Norge har man nå fokus på den foreslåtte bransjeavtalen og loven som Stortinget har bedt regjeringen vurdere. Det foreligger ingen konklusjon ennå.

- Jeg håper at det nordiske samarbeidet fortsetter men også at de deler sine resultater med andre EU-land, sa Anne-Laure Gassin, policy officer i  helsedirektoratet (DG Sante) i EU-kommisjonen.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-05-10

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC