Lær det du bør vite ved import og eksport av mat
Teknologisk Matforum setter søkelys på tollregler ved import og eksport av mat 10.-11. mai.

Teknologisk Matforum og Tollkonsult setter tollreglene i fokus på sitt kurs om import og eksport av næringsmidler 10.-11. mai på P-hotels i Oslo.

Denne gangen er programmet lagt over to dager, men man kan velge om man vil delta på hele kurset eller bare en dag. Programmet har Teknologisk Matforum satt opp sammen med Tollkonsult AS, med søkelys på problemstillinger som oppstår stadig.

Fra nyttår er en del oppgaver overført fra Tolletaten til Skatteetaten, og årets program har et spesielt fokus på dette.

Andre temaer:
* Særavgifter på matvarer
* Økonomisk kontroller
* Import av landbruksvarer
* Importør og/eller førstemottaker
* Frihandelsavtaler og opprinnelsesregler
* Innførselsmerverdiavgift
* Incoterms


Full program og påmeldingsinformasjon finner du her.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-04-04

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
eksport import matvarer Teknologisk Matforum toll

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC