Mer effektive plukkrutiner fjernet behov for to-skift
Driftssjef Tony Edmundsson (t.h.) i Løvenskiold Logistikk og salgssjef Ali Zeybek i Consafe Logistics.
Truckoperatør Younus Halmond og de andre ansatte slipper å jobbe toskift.
 
– Astro WMS har forbedret våre lagerrutiner , sier driftssjef Tony Edmundsson hos Løvenskiold Logistikk.

Løvenskiold Logistikk har gått fra to- til ett skift etter at de effektiviserte plukkrutinene med 15 prosent. Et oppgradert logistikksystem får æren for effektiviseringen.

Driftsjef Tony Edmundsson forteller at en oppgradering av Astro WMS fra Consafe Logistics i 2016 har vært et viktig bidrag for å effektivisere plukkrutinene med 15 prosent.

Har fått stålkontroll
– Uten konsulentteamet hos Consafe Logistics og egne medarbeidere ville vi hatt problemer med å gjennomføre alle effektiviseringstiltak, sier Edmundsson.


Han kan fortelle at Løvenskiold Logistikk har benyttet Astro WMS siden 2004. Systemet har forbedret lagerrutinene og spart selskapet for mye plunder og heft slik tilfellet var med manuelle plukkrutiner.

- Med automatiserte lagerprosesser og sanntidsinformasjon har vi stålkontroll på produktutvalget. Dette vil gjøre oss mer konkurransedyktige og bedre skodd for fremtidig vekst, påpeker han.

Moderne logistikksenter
Løvenskiold Logistikk er et moderne logistikksenter som har tatt i bruk avansert lagerstyring og informasjonsteknologi for å effektivisere hverdagen for sine kunder. Selskapet lagerfører cirka 10.000 artikler fra 200 leverandører.

Sentrallageret på Fossum i Bærum er bransjens mest effektive logistikksenter. Det er på 21.000 m2 og betjener over 400 kunder over hele landet med høy servicegrad. 

- Løvenskiold Logistikk er en del av Løvenskiold Handel som betjener alle Maxbo-butikker, men vi har også samarbeidsavtaler med flere andre kjeder og frittstående kunder, kan Edmundsson fortelle.

Skiftarbeid reduserer livskvaliteten
De siste 15 årene har selskapet hatt to-skiftordning fra 0600 om morgenen til kl. 2300 om kvelden. Fra 1. februar gikk Løvenskiold Logistikk fra to- til ett-skiftordning, og driftstiden er redusert fra 0600 til 1800.

- Vi registrerer allerede nå at lageroperatørene er mer opplagte når de kommer på jobb når de slipper skiftarbeid. Målet er å redusere sykefraværet og følge lovpålagte HMS-krav, sier Edmundsson.

I Stor-Oslo er ledetiden fra bestilling av varer til de er i butikkhyllene hos Maxbo på åtte timer. Det gjør at de aldri går tomme for varer.

15 prosent plukkbesparelser
I prosjekteringsfasen sto selskapet overfor flere problemstillinger de ønsket å løse. Aktuelle områder var forbedring av lagerflyten, layout-endringer og å få bukt med tidstyver.

- Vi har delt gods inn i ABCD-artikler. Et viktig tiltak var å flytte A- og B-artikler til et område som var 40 prosent mindre og der vi fortsatt klarte å plukke 80 prosent av den totale vareflyten. Disse tiltakene har redusert kjøreavstanden på lageret og medført plukkbesparelser på 15 prosent.

Behovet for deltidsansatte er også redusert, samtidig som opplæringstiden i Astro WMS 02 er redusert fra to dager til fire timer. Dette har Løvenskiold spart både tid og ressurser på.
 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-03-10

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
lagerstyring logistikk ordreplukking plukking plukkrutiner

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC