Skadet mat kan selges dersom prisen er lav nok
- Så godt som alle ikke-optimale matvarer kan selges dersom prisavslaget er stort nok, sier forsker Valerie Lengard Amli ved Nofima (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima)

Forskere fra flere europeiske forskningsinstitutter har sett på hva som skal til for å få forbrukere til å velge det de kaller ikke-optimale matvarer. Prisen avgjør.

– Det er verdt å merke seg at så godt som alle ikke-optimale matvarer kan selges dersom forbrukerne føler at de får et stort nok prisavslag, sier forsker Valérie Lengard Almli ved Nofima. 

Bøyde agurker går bra
Hvorvidt forbrukerne velger ikke-optimale matvarer avhenger også av hva slags skade det er snakk om. Agurker med bøy, skader på emballasje eller yoghurt med best før-dato samme dag kunne mange tenke seg å kjøpe. Men klemskadede epler og pakker med knuste kjeks ville de ikke ha. 

Dette kom frem gjennom nettbaserte undersøkelser der forskerne spurte 4.214 forbrukere fra Danmark, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland om hva de ville valgt i butikken og hva de ville valgt hjemme hos seg selv.

Deretter kartla de en rekke fakta om forbrukerne: Alder, kjønn, sivilstatus, familiestørrelse, utdanning, yrke, inntekt og personlighetstrekk.

Stygge epler trenger mest rabatt
Hjemme hos seg selv ville over 40 prosent av forbrukerne drikke melk eller spise yoghurt som akkurat har passert best-før-datoen. Det klemskadede eplet frister ikke hjemme heller, bare drøyt 20 prosent av forbrukerne ville spiste det.

Det var også flere av dem som mente at matsvinn er et alvorlig problem som også valgte de ikke-optimale matvarene. Det samme gjaldt for forbrukerne som ofte handler og lager mat.

Undersøkelsene viste at det ikke er så viktig for forbrukeren å få rabatt på bøyde agurker eller bulkede juicekartonger. Kjekspakker med noen knuste kjeks og melk eller yoghurt med best-føre dato samme dag derimot, krever en viss rabatt.

Det stygge eplet er imidlertid den varen som trenger den høyeste rabatten for å utløse salg, og det er eplet som først blir kastet i hjemmene.

Salgspotensial for ikke-optimale matvarer
Det er flere nederlendere og nordmenn, og flere unge som velger de ikke-optimale matvarene.
Dansker og nederlendere er mest opptatt av å få rabatt på ikke-optimale matvarer. Kvinner og personer mellom 60 til 70 år likeså. 

– Våre funn viser at det er et salgspotensial for ikke-optimale matvarer spesielt til matlagingsinteresserte og miljøbevisste forbrukere. Dette kan ha positiv påvirkning mot matsvinn hos produsenter og i butikkene rundt omkring i Europa, avslutter Almli.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-01-16

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
Forbrukeratferd forskning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC