Forbrukere er skeptiske til biomaterialer, sier de selv
En undersøkelse foretatt av Innventia viser at forbrukere er skeptiske til biomaterialer.
Fredrik Rosen i Innventia er overrasket over forbrukernes skepsis til biomaterialer.

Innventia har gjennomført en forbrukerundersøkelse som lover godt for sirkulær økonomi. Men den avslører også skepsis til biomaterialer.

2.500 forbrukere i Sverige, USA, Kina, Tyskland og Brasil har deltatt i undersøkelsen som ble publisert i mai 2016. Nå har Innventia gitt ut en spesialutgave på ti kapitler som går på forbrukernes tanker og holdninger til bærekraft, miljø, materialer og påvirkning.

Skepsis til biomaterialer
Resultat viser at sirkulær økonomi er innen rekkevidde og at skogbaserte produkter har en fremtid i en slik økonomi. Folk flest anser at de gjennom sitt forbruk og sin livsstil kan påvirke utviklingen direkte.

Men det er også forskjeller når det gjelder forholdet til skog og bruk av denne. For Innventias forskere var meningen om biomaterialer noe overraskende.

- I gjennomsnittsforbrukenes øyne er treverk både eksklusivt og pålitelig, men det gjelder ikke biobaserte materialer fra skogen, sier markedsstrategidirektør Fredik Rosen i Innventia.

- Hvorfor er det slik? Innfrir ikke biobaserte materialer kravene til dagens forbrukere? Eller har vi vi sviktet når det gjelder å markedsføre bioøkonomien? Dette er en viktig oppgave for oss.

Les studien
Forbrukerstudien ble presentert på CEPI European Paper Week i Brussel 23. november 2016. Den kan leses her.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2016-11-25

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
biobasert Biologisk plast Biomaterialer Bioøkonomi Forbrukeratferd

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC