Bransjenytt

Stadig nye tilbakemeldinger


Vårt forslag om tiltak til å forbedre menigmanns syn på emballasje slår an. Tre nye innlegg:

Annonse

Vårt forslag om å påføre dagligvarepakninger et positivt budskap om emballasjen, har høstet mange kommentarer - ta en titt lenger ned på forsiden vår - pluss disse nye i dag:


Støtte til Lassegård

- Vi støtter Stian Lassegård sin uttalelse i denne saken. Det skriver Roar Getz i DMF.

- Samtidig oppfordrer vi PackNews til å sitere deler av "kriteriene" til forbruker- og detaljistemballasje, som er lagt inn på nettsiden www.stand.no, standard 009. Der står det mye bra om hvilke forventninger bransjen har til at leverandørene både tar hensyn til redelighet (riktig mengde luft i forhold til emballasjen) og at åpningsmekanismene må være forbrukervennlige slik at revmatikere og eldre kan få åpnet syltetøy- og agurkglass på en grei måte.

- Her har vi sett flere gode forbedringer i det seneste året, men vi mener fortsatt at det kan bli bedre. Og med hensyn til luft er det fortsatt mange produkter, som kan forbedre sin image. Ta for eksempel snacks - det må da være grenser for hvor stor plass et potetgullflak trenger for å komme uknust fram til forbruker!

- Med sine spørsmål og eksempler viser sjekklisten i stand 009 at det er mange utfordringer i spørsmål om å bedre emballasjens image. Vi ser at forbrukerne sjelden tar seg bryet med å si fra til butikkpersonalet. Derfor støtter vi Stians forslag med et telefonnummer, som kan ringes når konsumenten reagerer på hvordan et produkt er emballert.

- Vi støtter det med positivt fortegn - vi håper altså at forbrukerne kan komme med så vel synspunkter som forslag til forbedringer.


Positivt

- Vi synes det er positivt med tiltak som opplyser forbruker om emballasje og hvordan man skal håndtere denne etter endt bruk, uttaler Fagsjef emballasje, Ole Kristian Vestbekken i Mills AS. Han fortsetter:

- Kommunikasjonsflaten som kreves kan derimot bli en utfordring, da det finnes veldig mange produkter der man knapt har plass til hovedbudskapet, lovpålagt merking og retursymbolene.

- Det er usikkert om en standardtekst vil være fornuftig, da det finnes så mange ulike emballasjeløsninger, at man risikerer utvanning av budskapet. På produktenes hjemmesider er det derimot mye plass til informasjon, og med smarttelefoner og QR-koder er informasjonen bare et tastetrykk unna.


En fin idé

- Vi synes dette er en fin idé. Fokus på optimering og miljø er både viktig og positivt.

Det uttaler kort og greit kommunikasjonssjef Anne Marit Rødland i Fjordland AS.


(NB: Redaksjonen er fortsatt åpne for meninger om dette temaet – send gjerne en mail til rjohansen@bluewin.ch)


Klikk her for å bestille abonnement på Matindustrien

Mer om Bransjenytt

Slutt fra PackNews

30.12.14 - kl 02:06 Fra og med nyttår kommer det ikke daglige nyheter fra PackNews lenger.

Samler bio-innovasjon

10.12.14 - kl 20:38 Stora Enso samler forretningsutviklingen på biomateriale i et nytt innovasjonssenter i stockholmregionen.

Ny stålpresident

01.12.14 - kl 22:39 Ulrich Roeske har overtatt som president i Apeal, foreningen for europeiske stålemballasjeprodusenter.

Viktigste saker nå

Siste kommentarer