Bransjenytt

- Fint at dere tar opp dette!


Vårt forslag til bedring av bransjens image har høstet mange lovord. Her er de sju første.

Annonse

Utgangspunkt: ”Ukens kommentar” av 23. april og 7. mai. Du kan lese dem ved å klikke på

Lovende prognoser, men hva med vår image?
og
Vil du bidra til å bedre emballasjens image?

Det endte med et forslag til en standardtekst på alle matvare- og andre pakninger: ”Emballasjen som vi har valgt til dette produktet, sørger for å bringe det fra oss og hjem til deg på en økologisk best mulig måte. Etter bruk anbefaler vi kildesortering”.


En utfordring

- Dette er viktig! Det skriver senior rådgiver Gunhild Akervold Dalen ved Nofima AS (tidligere Matforsk) på Ås i en kommentar. Hun fortsetter:

- Jeg tror at emballasje i alt for stor grad omtales som et fenomen. Det hadde vært interessant om en kunne ”lært opp” forbrukere til å differensiere på emballasje etter funksjon. Når vi irriteres over emballasje så tenker vi også på pakker med 10 skruer som er umulige å åpne, mye papp og plast bare du kjøper et par sokker etc.

- Men ingen tviler vel på behovet for å emballere melk, eller majones? Utfordringen er både at forbruker ikke forstår/kjenner til holdbarhets- og hygienefunksjonen ved emballasjen, og at det er emballasjer som kunne vært mer brukervennlige mht åpningsmekanisme etc.

- Jeg synes det er en god ide å utfordre matbedriftene som velger emballasjen og sender den til forbruker. Kort info på pakka kan virke positivt.


- Kan settes raskt ut i livet

Superveteranen i norsk næringsmiddelindustri, Trygve Eklund, reagerer spontant:

- God tanke! Verken politikere eller folk flest har oppfattet hvilken ressursparefunksjon emballasjen vanligvis har. Jeg synes ideen om opplysning på selve emballasjen er den som raskest kan settes ut i livet. Men husk: ”Folkeopplysning tar tusen år”, som en tidligere sjef av meg sa en gang.

- En helt annen sak, men også forbrukerrelatert: Fremdeles er store mengder emballasje forbrukerfiendtlig.

- Mitt kardinaleksempel er norsk bacon, som ligger utilgjengelig sammensveiset (i uhendig størrelse, for øvrig - skivene er jo for store for 28 cm stekepanne) i en pakning hvor hjørner i teorien skal kunne flikes åpne, men hvor de i praksis er utilgjengelige uten en presisjonskirurgisk tilnærming.

- Bedre er det ikke med en rekke kartongemballasjetyper: Det er sjelden mulig å åpne langs perforerte linjer. Eksempel her: Kaffekapsler Nestlé Dolce Gusto. I motsatt ende av skalaen finnes en fullkommen emballasje, nemlig den som er brukt for fargepatroner til Canon blekkskrivere pixma. Det lar seg gjøre!


- Bør unngå ordet ”økologisk”

Det mener kvalitetssjef i Felleskjøpet Agri SA, Per Harald Svendsen. Han viser til formuleringen ”- hjem til deg på en økologisk best mulig måte”.

- Hvis du med det mener lav vekt, lang holdbarhetstid, lett å resirkulere etc., så bør du unngå å bruke ”økologisk”. Det har en hel annen definisjon.


- Stemmer overens

- Jeg bidrar gjerne med det lille jeg kan i denne diskusjonen, skriver R&D Manager Halvor Holder i Tech Nutrition AS, et sportsernæringsfirma med egenutviklede produkter. Halvor Holder fortsetter:

- Dine tanker om at industrien har feilet i arbeidet med å informere forbruker om sluttfasen for brukt emballasje, stemmer veldig godt overens med min opplevelse av virkeligheten.

1) Emballasjen begynner i utgangspunktet å bli godt merket med symboler for resirkulering, men jeg tror at forbrukerens årvåkenhet er overvurdert ved at symbolene ofte benyttes uten beskrivende tekst om hvordan emballasje skal kildesorteres. Jeg tror det er nødvendig å standardisere en kombinasjon av symbol og tekst: www.grontpunkt.no/html/emballasjemerking

2) Det finnes i dag ulike regimer for kildesortering i Norge. Dette systemet er ikke tilstrekkelig standardisert til å bygge tydelige assosiasjoner og gode rutiner hos forbruker. I fremtiden tror jeg det er påkrevd med en standardisering av hvilke komponenter som kildesorteres og hvordan de samles inn.


- Et viktig tema

Direktør for kvalitet og FIV i Bama Gruppen AS, Jens Strøm, sender følgende kommentar:

- Vi er enig i at dette er et viktig tema, som bransjen kan gjøre en samlet innsats på. Hvordan, bør diskuteres. Vi har så mange budskaper på emballasjen vår, så vi har ikke noen tro på at dette vil nå fram. Dessuten er det stort sett ikke plass.

- Vi hadde et godt samarbeid med Bellona da vi lagde vår kommunikasjon rundt årsaken til at Bama brukte mer og mer emballasje. Dette ga et godt resultat. De så også viktigheten av emballasje i et helhetlig miljøperspektiv.

- En vei videre kunne være å invitere miljøorganisasjonene til en dialog om temaet. Få frem budskapet om at vi må tenke helhetlig og at emballasje er en av de viktigste faktorene for å redusere svinn på mat og sikre tilgang på nok mat i fremtiden.

Lykke til videre!


- En veldig god idé

Produktsjef emballasje i Landteknikk, Kate Farsund, skriver kort og godt:

- Jeg er så glad for at du tar tak i dette, og forslaget med informasjon om emballasjen på pakningen var en veldig god ide.

- Dette er noe jeg vil anbefale til kundene som kjøper emballasje fra oss.


- Lykke til med prosjektet!

Direktør Anne Mari Halsan i MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt – uttaler:

- Som du kjenner til jobber vi i MatPrat med matopplysning på ”kjøkken- og tallerkennivå”, og har som sådan profesjonelt en perifer interesse i emballasje.

- Vi mener imidlertid at alle tiltak som kan bedre miljø- og produktaspekt ved forbruk av mat er svært viktige og gode. Det samme gjelder tiltak som kan minske svinn og kast av mat, et problem både i forhold til matforsyning og miljø.

Ønsker deg lykke til med prosjektet!


Redaksjonell kommentar:

Les også vår lederartikkel av i dag (14/5) Full bingo

Dersom DU som leser denne reportasjen har synspunkter på temaet, kan du sende en tekstmelding til rjohansen@bluewin.ch


Klikk her for å bestille abonnement på Matindustrien

Mer om Bransjenytt

Slutt fra PackNews

30.12.14 - kl 02:06 Fra og med nyttår kommer det ikke daglige nyheter fra PackNews lenger.

Samler bio-innovasjon

10.12.14 - kl 20:38 Stora Enso samler forretningsutviklingen på biomateriale i et nytt innovasjonssenter i stockholmregionen.

Ny stålpresident

01.12.14 - kl 22:39 Ulrich Roeske har overtatt som president i Apeal, foreningen for europeiske stålemballasjeprodusenter.

Viktigste saker nå

Siste kommentarer